سفری آسوده و ایمن با بیمه مسافرتی

شاید فکر کنید تهیه بیمه‌ نامه‌های مسافرتی ، هزینه‌ای بیهوده و غیرضروری است اما بد نیست بدانید ، همین هزینه به ظاهر غیرضروری ، هنگامی که در یک کشور خارجی در بستر بیماری افتاده‌اید یا به طور اتفاقی پروازتان را از دست داده‌اید ، شما را از هزینه‌های نجومی‌ای که ممکن است متحمل شوید ، نجات می‌دهد . توجه داشته باشید هدف از انجام یک سفر ، هر آنچه که باشد نمی‌توان آن را به طور قطع از حوادث مصون داشت از این رو وجود ضمانتی که هزینه‌های مالی غیر منتظره را جبران نماید ، کاملاً ضروری است .

بیمه‌ نامه‌های مسافرتی ، پوششی برای جبران هزینه‌های ناشی از بیماری یا عارضه‌های ناگهانی و غیرقابل پیش بینی است که پس از شروع سفر بروز نموده و موجب درخواست امداد از طرف بیمه شده به بیمه گر می‌شود . بیمه مسافرتی ، هم در سفرهای داخلی و هم در سفرهای خارجی ، قابل خریداری و استفاده می ‌باشد .

نکات مهم در خصوص بیمه نامه مسافرتی

  • راهنمایی و کمک رسانی در صورت سرقت یا مفقود شدن مدارک مسافرتی .
  • بیمه نامه مسافرتی ، از تاریخ خروج بیمه گذار از مرزهای کشور و تنها برای مسافرت های کمتر از 92 روز (سه ماه متوالی) معتبر است .
  • اعتبار بیمه نامه مسافرتی از زمان خروج از کشور، شروع می‌گردد .
  • در صورت پایان اعتبار بیمه نامه در طول سفر، تمدید آن امکان پذیر نمی‌باشد .
  • در صورت عدم استفاده از بیمه نامه مسافرتی تا 6 ماه پس از تاریخ صدور، می‌توان با در دست داشتن اصل بیمه نامه و گذرنامه ، به واحد صادر کننده آن مراجعه و نسبت به فسخ بیمه نامه مسافرتی خریداری شده اقدام نمود .