قائم مقام بیمه مرکزی با اشاره به اینکه شرکت های بیمه برای خرید سهام بانک ها منع قانونی ندارند، درباره برنامه خرید شرکت بیمه ایران برای خرید سهام بانک ها گفت: اگر بیمه ایران ضوابط سرمایه گذاری و نسبت های سهامداری را رعایت کند، مشکل قانونی ندارد.

«پرویز خوشکلام خسروشاهی» درباره تصمیم بیمه ایران برای ورود به صنعت بانکداری گفت: خرید سهام بانک ها از سوی بیمه ایران که یک شرکت دولتی است، در صورت رعایت ضوابط مربوط به نسبت های آیین نامه سرمایه گذاری شرکت های بیمه و نسبت های سهامداری مورد نظر بانک مرکزی، مشکلی ندارد.
وی افزود: شرکت های بیمه باید حق بیمه دریافتی از بیمه گذاران را به نحوی سرمایه گذاری کنند تا بتوانند در آینده خسارت های وارده را تأمین کنند.
خسروشاهی افزود: خرید سهام شرکت ها و بنگاه ها از جمله بانک ها از مواردی است که برای سرمایه گذاری حق بیمه دریافتی شرکت های بیمه در آیین نامه سرمایه گذاری صنعت بیمه پیش بینی شده است.
قائم مقام بیمه مرکزی در پاسخ به اینکه آیا با توجه به دولتی بودن بیمه ایران، خرید سهام شرکت ها و بنگاه ها مغایر با سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نیست، اظهار داشت: براساس قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، بجز بیمه ایران دولت نمی تواند در هیچ شرکت بیمه ای دیگر سهمی بیش از 49 درصدی تصاحب کند که این، امری متفاوت از سرمایه گذاری بیمه ایران در گزینه های مختلف سرمایه گذاری از قبیل خرید سهام بانک ها است.
محسن پورکیانی مدیرعامل بیمه ایران روز گذشته(دوشنبه) در جمع خبرنگاران از تصمیم این شرکت برای خرید سهام یک بانک سود ده خبر داد و گفت: پیش از انقلاب بیمه ایران صاحب یک بانک بود که به اشتباه در بانک ملت ادغام شد.
وی افزود: از آنجا قانون اجازه تاسیس بانک را به بیمه ایران نمی دهد، این شرکت برای سرمایه گذاری حق بیمه های دریافتی از بیمه گذاران خرید سهام یک بانک را دنبال می کند.
به عقیده پورکیانی در دیگر کشورها بیمه ها برای سرمایه گذاری به دنبال تاسیس بانک هستند در حالی که در ایران عکس این رویه صادق است و بانک ها اقدام به تاسیس شرکت های بیمه کرده اند.