شرکت های بیمه متناسب با سرمایه خود ریسک بپذیرند

رئیس کل بیمه مرکزی ، توانگری مالی ، قدرت توزیع ریسک و درک وضعیت ریسک‌ ها را از مولفه ‌های اصلی مدیریت ریسک دانست و تصریح کرد : قبولی ریسک باید متناسب با میزان سرمایه باشد و شرکت ‌های بیمه با توجه به تورم و افزایش ضریب خسارات در کشور باید برای افزایش سرمایه خود تمهیدات کافی را بیاندیشند .

وی افزود در بحث حاکمیت شرکتی به تمامی شرکت ‌های صنعت بیمه تاکید شده که کمیته ‌های مدیریت ریسک را راه‌اندازی و فعال کنند . وی فلسفه وجودی شرکت ‌های بیمه را پوشش ریسک ‌های موجود دانست و گفت : شرکت ‌های بیمه علاوه بر پوشش ریسک بیمه‌گزاران و شرکت ‌های دیگر باید ریسک ‌های درون شرکتی را نیز به خوبی پوشش بدهند .

رئیس کل بیمه مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر این نکته که بیمه مرکزی اراده ‌ای برای تعیین تعرفه ‌های بیمه‌ای ندارد ، خاطرنشان کرد : شرکت ‌های بیمه باید بدانند پوشش ریسک با نرخ پایین مشکلات بسیاری را برای آنها در پی خواهد داشت و به همین خاطر باید از نرخ ‌شکنی پرهیز کنند و به هر قیمتی دنبال جذب پرتفوی نباشند .

سلیمانی با اشاره به تحریم ‌های یک‌جانبه آمریکا علیه کشور ما تصریح کرد : در حال حاضر تمامی ریسک ‌ها را در داخل کشور نگهداری کرده‌ایم که البته این امر ضریب ریسک ما را بالا می‌برد و باید به فکر راهکارهای جایگزین باشیم .

وی در ادامه با تشریح شرایط رقابتی و وضعیت حال حاضر شرکت ‌های بیمه ، خاطرنشان کرد : اگر شرکت ‌های بیمه از پذیرفتن نرخ و شرایط نا مناسب پرهیز کنند قطعاً شرایط بهتری را در این صنعت بیمه شاهد خواهیم بود .

رئیس کل بیمه مرکزی پیشگیری از وقوع تقلبات و تخلفات را با رویکرد فرهنگ ‌سازانه از راهکارهای دیگر حفظ و توسعه منابع بیمه‌ای دانست و نسبت به استقرار مدیریت ریسک در شرکت ‌های بیمه‌ ای تاکید کرد .

وی در پایان نسبت به ضرورت مراقبت مستمر شرکت ‌های بیمه از ریسک ‌های پذیرفته شده ، تاکید کرد و گفت : رابطه بیمه‌گر و بیمه‌گذار تنها به زمان عقد قرارداد محدود نمی‌شود و شرکت ‌های بیمه ‌ای باید در طول زمان تعهد خود از استاندارد های ریسک تحت پوشش خود مطمئن شوند .