صنعت بیمه در ایران در بخش های تجاری شاهد رشد سریع در میزان حق بیمه هاست

 صنعت بیمه در گزارشی نوشت که صنعت بیمه ایران در 9 ماه منتهی به 20 دسامبر سال 2016 میلادی، حدود 200 تریلیون ریال (5.24 میلیارد دلار) از طریق حق بیمه درآمد داشته است که در قیاس با سال گذشته در همین بازه زمانی، رشد 21.3 درصدی را نشان می دهد .

در این گزارش آمده است، بخش نفت و انرژی ایران نیز شتاب بسیار خوبی را تجربه کرده و با رشد 114.3 درصدی حدود 2.48 تریلیون ریال حق بیمه کسب شده را به خود اختصاص داده است .

این در حالی است که در بخش های تجاری بیمه گران این کشور شاهد افزایش 1.24 درصدی بوده اند .

از سوی دیگر، بنا بر گزارش بخش های مرتبط با نفت و انرژی، صاحبان این صنعت شاهد رشد 112.8 درصدی در میزان خسارت های دریافتی بوده اند . به گفته آنان در این بازه زمانی 565 میلیارد دلار (14.8 میلیون دلار) از میزان ادعاهای مطرح شده، پرداخت شده است .

در این گزارش آمده است که این میزان از خسارت ها به دلیل تعداد حوادث روی داده در پالایشگاه ها و مجموعه های پتروشیمی در سرتاسر این کشور بوده است. همچنین اتحادیه ای متشکل از 11 شرکت بیمه به رهبری بیمه ایران در ماه جولای گذشته 60 میلیون یورو، معادل 63.7 میلیون دلار خسارت به پالایشگاه پتروشیمی “بوعلی” به دلیل آتش سوزی پرداخت کرده اند .

طبق این گزارش، به طور کل و در مجموع شرکت ها و موسسات بیمه ایران 116.5 تریلیون ریال خسارت در طول 9 ماه منتهی به 20 دسامبر 2016 پرداخت کرده اند که در قیاس با همین زمان در سال گذشته، حدود 24.8 درصد رشد داشته است .

 شرکت های بیمه ایران در این بازه زمانی 2 میلیون بیمه نامه عمر به ارزش 26.2 تریلیون ریال فروخته اند و رشد 38 درصدی در میزان درآمد از طریق حق بیمه برای آنان به ثبت رسیده است. با این میزان فروش، بخش بیمه عمر در ایران در 9 ماه منتهی به 20 دسامبر در قیاس با سال گذشته، شاهد رشد 20 درصدی در تعداد بیمه نامه های فروخته شده بوده است .

این در حالی است که بخش بیمه اتومبیل همچنان پرسودترین بخش برای شرکت های بیمه ایران بوده است . شرکت های بیمه ایران همچنان بیشترین درآمد را از این بخش کسب می کنند . طبق این گزارش، 38 درصد از مجموع درآمدها در صنعت بیمه ایران، متعلق به بیمه اتومبیل، 26.1 درصد نیز به بیمه درمان تعلق دارد .

درهمین حال، این دو بخش تجاری در مجموع 74.6 درصد از مجموع خسارت های دریافتی را نیز به خود اختصاص می دهند .

شرکت بیمه ایران ، تنها شرکت بیمه دولتی در این کشور، در طول این 9 ماه 38.5 درصد از کل حق بیمه های دریافتی را جذب کرده است و الباقی حق بیمه های دریافتی به 28 شرکت فعال خصوصی در این بخش تعلق داشته است .