ضرر شرکت های بیمه از گرم شدن کره زمین

تغييرات آب و هوايي و گرم شدن بيش از حد كره زمين ، تاثيرات مخربي بر اقتصاد جهان دارد كه بيش از هر صنعت ديگري ، صنعت بيمه از آن تاثير مي پذيرد .

 طبق آخرين تحقيقات منتشر شده ، تغييرات آب و هواي بيش از آنچه تاكنون پيش بيني مي شد، بر اقتصاد جهاني تاثير منفي دارد ، از همين رو بالارفتن دماي هواي جهان نيز بيش از آنچه تاكنون تخمين زده شده ، هزينه هاي اضافه به اقتصاد و شركت هاي بيمه وارد مي كند .

درگزارش منتشر شده آمده است كه گرمایش جهانی و بحث تغییر اقلیم ناشی از فعالیت ‌های بشر یکی از مشکلات و معضلات عمده محیط زیستی است که در دو دهه اخیر توجه بسیاری از محافل علمی و سیاسی جهان را به خود جلب کرده است . در حال حاضر این حقیقت که بشر وضعیت جو کره زمین را تغییر می‌دهد ، به وضوح روشن شده است . گرم شدن بيش از حد هوا ، بر مراكز شهري بيش از مناطق ديگر تاثير مي گذارد و شهرنشينان به دنبال اين پديده ، خسارت هاي مالي بيشتري را متحمل مي شوند .

تحليلگران بر اين نكته تاكيد مي كنند كه كاهش بازدهي كارخانه ها و شركت هاي بزرگ جهاني ، بار مضاعفي را به شركت های بيمه تحميل مي كند . اين شركت ها عمدتا به دنبال خريد بيمه نامه هاي هستند كه تمامي موارد را تحت پوشش قرار دهد اما به دليل غيرقابل پيش بيني بودن ميزان خسارت هاي وارد شده ، شركت های بيمه تمايل چنداني به تغيير در سياست هاي خود ندارند .

در اين گزارش نيز آمده است كه تحليلگران تخمين مي زنند تاثيرات اقتصادي ناشي از تغييرات آب و هوايي 2.6 بار بيشتر از آن چيزي است كه بيش از اين در گزارش ها به آن اشاره شده بود . شهرها در اين ميان بيشترين زيان مالي را متحمل خواهند شد تا جايي كه گرمايش هوا تا 11 درصد از توليد ناخالص داخلي شهرهاي بزرگ را كاهش مي دهد . اين رقم در مقياس جهاني 5.6 درصد خواهد بود .

پيش از اين در گزارش سازمان ملل متحد آمده بود كه ممکن است اقتصاد جهانی در رابطه با کاهش بازدهی کار ناشی از گرم شدن هوا در کره زمین تا سال 2030 متحمل بیش از 2 میلیارد دلار ضرر شود . به باور کارشناسان سازمان ملل به دلیل بالا رفتن دمای هوا ، کار در برخی از نقاط جهان غیر ممکن خواهد شد .