بیمه های عمر با گذشت بیش از بیست سال از زمان عرضه، تا کنون سهم درآمدزایی مدنظر شرکت های بیمه را  بدست نیاورده است. این مساله دلایل متعددی دارد که یکی از آن ها پیچیدگی بسیار زیاد بیمه های عمر نسبت به سایر خدمات بیمه است. با این حال در طول چند سال اخیر شرکت های بیمه ای بیش از پیش به فروش بیمه عمر توجه نشان داده اند و همین موضوع سبب شده که سهم بیمه های عمر در خدمات شرکت های بیمه روندی صعوی داشته باشد چنانچه امروز ۱۳ درصد درآمد شرکت های بیمه ای، از محل بیمه نامه عمر حاصل می شود .

یک کارشناس بیمه در خصوص جایگاه بیمه های عمر در کشور ایران گفت : ماهیت مملو از ضابطه فعالیت بیمه گری، ایجاب می کند که این صنعت به نیروی کار متخصص در بدنه شرکت های بیمه، نیاز چشمگیری داشته باشد، نیروهای متخصص می توانند از نظارت های درونی و بیرونی در این صنعت، اقدام به نوآوری کرده و ریسک های جدید موجود در زندگی ها و همچنین کسب و کارها را شناسائی و به طرح های بیمه ای تبدیل کنند و ریسک جمع شده در پرتفوی آنرا مدیریت نمایند .

وی ادامه داد: بدون شک عرضه محصولات بیمه ای، سازماندهی و هدایت عوامل خط فروش بدون وجود نیروهای متخصص در بدنه شرکتهای بیمه ممکن نمی شود و با توجه به این عوامل به نظر می رسد که رشد بیمه های عمر هم با تربیت نیروی متخصص بدست می آید. باید توجه داشت به منظور دستیابی به جایگاه کشورهای پیشرفته در بیمه عمر، درآمد شرکت های بیمه از محل حق بیمه نامه عمر باید ۵۰ درصد شود .

وی با اشاره به اینکه که طی این چند سال تعداد شرکتهای بیمه افزایش یافت در حالی که بازار این بخش رشد نکرد، خاطرنشان کرد: در گذشته 4 شرکت بزرگ بیمه ای فعالیت داشتند، این شرکت های مادر بعدها تبدیل به چند شرکت کوچک شدند اما سهم بازار در میان آنها تفاوتی نکرد و فقط آثار تورمی در کل جامعه سهم درآمدی شرکت ها را تحت تاثیر قرار داده است. در همین دوره انواع عوارض و مالیات بر فعالیت شرکت ها وضع گردید و نگاهی غیرسازنده نسبت به فعالیت بیمه های بازرگانی تقویت شد .

این کارشناس بیمه با بیان اینکه مشکلات موجود در محیط کسب و کار صدور بیمه نامه های عمر را تحت الشعاع قرار می دهند، خاطرنشان کرد : هر چند که جهت گیری فعلی نهاد ناظر احیای ارزش های اصیل بیمه های بازرگانی است ولی توفیق شرکتهای بیمه در پوشش دادن به ریسک های مترتب بر سرمایه های مادی و معنوی کشور بدون حمایت بخشهای بیرونی صنعت بیمه ممکن نیست. به خصوص مرجع مالیاتی برای تشویق مالیاتی صاحبان کسب و کار که از خدمات بیمه خریداری می کنند می تواند نقش موثری در گسترش فرهنگ بیمه ایفا کند.

وی ادامه داد: نقش رسانه ها در خصوص تبلیغات فعالیت های مختلف اهمیت ویژه دارد و این موضوع برای رشد بیمه های عمر هم موضوعیت دارد.

وی در بخش دیگری از صحبت خود پیرامون نوع نگاه کارگزارن بیمه عمر به جایگاه این بیمه نامه تاکید نمود: از منظر برخی فروشندگان شرکت های بیمه ای، تفاوتی چندانی میان بیمه نامه عمر و پس انداز و حساب پس انداز بانکی نیست. اشاعه این نگاه باعث شده است که خریداران هم بین خدمات یک حساب بانکی و مزایای بیمه عمر نتوانند تفاوت قایل شوند .اما باید توجه داشت بانک و بیمه دو فعالیت مجزای از همدیگر هستند .کارکرد بیمه های عمر و پس انداز تفاوتهای بسیاری با سپرده های بانکی دارد . این دو بیشتر مکمل همدیگرند تا جایگزین یکدیگر؛ هدف بیمه گران حتی در بخش پس اندازی و منافع حیات بیمه های عمر و پس انداز (در انواع و اقسام مختلف آن) چیزی غیر از پوشش دادن به ریسک وقایع احتمالی آینده نیست .