مدیر کل برنامه ریزی و توسعه بیمه مرکزی اعلام کرد: آخرین آمار ضریب نفوذ بیمه پیش از دولت یازدهم در پایان سال ۹۱ حدود ۱,۷۳ درصد بوده است که این شاخص به واسطه سیاست های دولت تدبیر و امید در پایان سال ۹۴ به ۲.۱ درصد رسید و در پایان سال جاری نیز رشد دیگری را ثبت خواهد کرد .

وی افزود: حق بیمه تولیدی نیز در سال ۹۱ حدود ۱۳۱ هزار میلیارد ریال بوده است که این میزان در پایان سال ۹۴ به ۲۲۹ هزار میلیارد ریال رسید و بدین ترتیب رشد حدود ۷۵ درصدی در طول سه سال را نشان می دهد.

وی درباره سهم بیمه های زندگی از ابتدای دولت یازدهم نیز گفت: سهم بیمه های زندگی در سال ۹۱ معادل ۷,۸ درصد بوده است که در این شاخص در پایان سال ۹۴ به ۱۳.۱ رسید که این به معنی رشد ۵۵ درصدی سهم بیمه های زندگی نسبت به سال ۹۱ است.

عباسیان فرد با بیان اینکه دولت یازدهم در سال اول فعالیت خود سهم بیمه های زندگی را با ۱,۳ درصد رشد به ۹.۱ درصد افزایش داد، اظهارداشت: این شاخص در سال دوم دولت با رشد ۱.۷ درصدی به ۱۰.۸ درصد رسید؛ همچنین در سال سوم فعالیت دولت نیز سهم بیمه های زندگی با ثبت رشد ۱.۳ درصدی به ۱۲.۱ درصد افزایش یافت.

وی اعلام کرد: در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۵ سهم بیمه های زندگی به ۱۳.۱ درصد رسید.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه بیمه مرکزی با یادآوری برنامه های متعدد دولت برای توسعه بیمه های عمر اظهارداشت: یکی از این برنامه ها تخصصی کردن این رشته بیمه ای است؛ به طوری که بیمه های عمر از بیمه های غیر عمر جدا شده و از نظر حق بیمه ، ذخایر و سرمایه گذاری به صورت یک شرکت مستقل اداره شوند.

وی سیاست بیمه مرکزی برای تفکیک حساب بیمه های زندگی از سایر بیمه ها و ارائه صورت های مالی مجزا را یادآور شد و تصریح کرد: شرکت های بیمه باید منابع مالی بیمه زندگی را نیز به طور مجزا مدیریت کنند که در نتیجه آن بیمه گذاران زندگی از منافع مربوط به این بیمه بهره مند می شوند؛ بیمه مرکزی این سیاست را به عنوان سیاست اصلی در این حوزه در دستور کار خود قرار داده و برای اجرای آن نیز کارگروهی تشکیل داده است.

عباسیان فرد درباره افزایش تعداد شرکت های بیمه گفت: در طول فعالیت دولت یازدهم ۳ شرکت بیمه جدید به این صنعت افزوده شد و شرکت چهارم که قرار است به این حوزه افزوده شود در حال پذیره نویسی، مراحل ثبت و تشکیل هیات مدیره است؛ این شرکت جدید ویژه بیمه های زندگی است و فعالیت خود را به صورت تخصصی در این حوزه آغاز خواهد کرد.