طرح افزایش نرخ بازده بیمه های عمر بیمه ایران

بنا به بررسی های کارشناسی شده دقیق و علمی ، بیمه ایران لازم دانست نوعی بیمه عمر جدید با حداقل پوشش های اضافی که در آن به تمایل بیمه گذاران با اهداف سرمایه گذاری پاسخ داده شود ، طراحی کند که این بیمه نامه یا به عبارتی «بیمه زندگی به شرط حیات» در آینده نزدیک به متقاضیان ارائه خواهد شد .

معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه ایران ، با تشریح جزییات این طرح نوین گفت : بر مبنای باوری سنتی ، بیمه نامه های زندگی ، بیشتر جنبه تأمین سرمایه بعد از فوت و حصول اطمینان از استمرار رفاه بازماندگان و استفاده کنندگان از سرمایه بیمه عمر بوده است که ممکن است مطلوب همه اقشار جامعه نباشد .

وی اضافه کرد : اما بررسی ها نشان می دهد ، یکی از موانع توسعه بیمه های عمرکاهش حق بیمه بخش پس اندازی بیمه نامه نسبت به وجوه پرداختی بیمه گذار به دلیل وجود حق بیمه های پوشش های اضافی است . بنابر این لازم شد نوعی بیمه عمر جدید با حداقل پوشش های اضافی که مناسب برای بیمه گذاران با اهداف «سرمایه گذاری» و دریافت سود حاصل از آن در زمان حیات بیمه گذار باشد ، طراحی و ارائه شود  .

وی یکی دیگر از موانع توسعه بیمه های زندگی را پایین بودن میزان بازدهی منابع این بیمه نامه ها به دلیل اختلاط آن با سایر منابع شرکت خواند و گفت : برای رفع این اشکال در حال جدا سازی کامل منابع بیمه های عمر از دیگر منابع شرکت هستیم . برای این کار سبد سرمایه گذاری جداگانه ای در شرکت سبدگردان آسال (وابسته به بیمه ایران) تخصیص خواهیم داد و تمامی منابع بیمه های عمر را با رعایت آیین نامه 97 سرمایه گذاری نموده و با راه اندازی سامانه ای ، ترکیب سرمایه گذاری و نیز سود آن را به صورت روزانه محاسبه و به اطلاع بیمه گذاران ذی نفع خواهیم رساند . این اقدام از یک طرف باعث اطمینان خاطر بیمه گذاران از مدیریت صحیح منابع شده و از طرف دیگر باعث دلگرمی بیمه گذاران در شرایط تورمی کنونی می شود .

معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه ایران با تاکید بر اینکه تلاش خواهیم کرد با انتخاب سبد سرمایه گذاری مناسب و مطلوب ، نرخ بازدهی بیمه های عمر بتواند تا حدود زیادی تورم را پوشش داده و باعث افزایش انگیزه لازم برای خرید آن شود ، گفت : اهمیت سودهای قطعی حاصل شده از آنجا نمود بیشتری می یابد که در سال های بعد بیمه نامه نیز منظور شده و باعث جهش قابل توجه در میزان اندوخته پس اندازی بیمه نامه های زندگی و تعلق بیشتر سود مشارکت در منافع سنوات آتی به بیمه گذار خواهد شد و بیمه گذاران می‌توانند ذخیره‌های پس اندازی جدید خود، به همراه میزان مشارکت در منافع اختصاص یافته هر سال را از طریق سامانه معرفی شده، مشاهده کنند .

از طرفی، به منظور رفاه حال بیمه گذاران بیمه نامه های زندگی و بی نیاز ساختن آنان از مراجعه به شعب بیمه ایران در شرایط فراگیری کرونا ، پس از اتمام عملیات در ماه آتی و منظور شدن مشارکت در منافع 7 سال اخیر به حساب بیمه نامه آنان ، مراتب از طریق پیامک به بیمه‌گذاران اطلاع رسانی خواهد شد و مبالغ مابه التفاوت سود قطعی حاصل شده ، به صورت اتوماتیک به حساب ذخیره پس انداز بیمه نامه های زندگی آنان واریز می شود .

جمع بندی مطالب اینکه ، تورم افسار گسیخته در سنوات اخیر باعث کاهش جذابیت بیمه های عمر شده است . برای حل این موضوع دو اقدام اصلاحی انجام شده است :

1 – طراحی بیمه نامه های با پوشش اضافی کمتر و بالطبع بخش پس اندازی بالاتر

2 – جداسازی منابع بیمه های عمر از طریق تشکیل سبد سرمایه گذاری در شرکت سبدگردان «آسال» و طراحی نرم افزار واسط برای ارائه گزارش های روزانه به تمامی بیمه گذاران از ترکیب پرتفوی سرمایه گذاری و نرخ بازدهی روزانه ، هفتگی ، ماهانه و سالانه .

جهت صدور بیمه نامه خود در اسرع وقت با نمایندگی 6027 بیمه ایران با شماره های 26404205 و 26404206 تماس حاصل نمایید .