طرح سپاس از حافظان سلامت بیمه ایران

به پاس خدمات ارزشمند کادر درمان کشور اعم از پزشکان ، پرستاران و پیراپزشکان در مبارزه با ویروس کرونا و به منظور تقدیر از زحمات گرانقدر این عزیزان در درمان بیماران ، شرکت سهامی بیمه ایران طرح بیمه ای سپاس از حافظان سلامت را همزمان با ایام فرخنده نیمه شعبان به اجرا در می آورد .

در این طرح ، خدمات بیمه ای شرکت سهامی بیمه ایران با امتیازات زیر به کادر درمان در سراسر کشور ارائه می شود :

 ۱- بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان ، پرستاران و پیراپزشکان با ۲۰ % تخفیف در تعرفه حق بیمه مورد عمل .

۲- بیمه نامه مسئولیت مدیران و مسئولین فنی بیمارستانها ، کلینیک ها ، درمانگاه ها و مراکز درمانی کشور با 25 % تخفیف در تعرفه حق بیمه مورد عمل .

 ۳- بیمه نامه وقفه در کسب و کار پزشکان ، پرستاران و پیراپزشکان با ۳۰ % تخفیف در تعرفه حق بیمه مورد عمل .

 ۴- ارائه تخفیف در حق بیمه بیمه مسئولیت کارفرما در برابر کارکنان و بیمه مسئولیت تولید کنندگان کالا ، معادل ۲۵ % به کلیه واحدهای تولید کننده ماسک ، مواد ضدعفونی کننده ، تجهیزات پزشکی حفاظتی و مراقبتی .

 ۵- ارائه تخفیف در  بیمه حمل و نقل کالا برای محمولات تجهیزات پزشکی و محمولات دارویی معادل ۱۵% در تعرفه حق بیمه مورد عمل .

 ۶- انواع بیمه نامه های آتش سوزی منازل مسکونی کادر درمان و اموال ، ساختمان ها و تجهیزات واحد های درمانی ، مطب های پزشکان و داروخانه ها با ۳۰ % تخفیف درتعرفه مورد عمل .

 ۷- بیمه نامه بدنه اتومبیل خودرو های شخصی کادر درمان و خودرو های سازمانی مراکز درمانی با ۲۰ % تخفیف در تعرفه حق بیمه مورد عمل .

 ۸- بیمه نامه شخص ثالث و حوادث راننده خودرو های شخصی کادر درمان در صورت معرفی و پوشش از طریق مراکز درمانی ذیربط ، با ۲۵ % پیش پرداخت و مابقی در ۵ قسط از طریق شبکه فروش سراسری بیمه ایران .

 ۹- برای بیمه نامه حوادث انفرادی کادر درمان معادل ۳۰ % تخفیف در تعرفه حق بیمه مورد عمل اعمال می گردد .

 ۱۰ – در بیمه نامه های زندگی بیمه ایران ، کادر درمانی کشور تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال سرمایه از انجام معاینات پزشکی معاف می گردند .