عملکرد بیمه مرکزی در سال 1401

بیمه مرکزی در سال گذشته با وجود اینکه زیان انباشته خود را کاهش داده اما نتوانسته به طور کامل مقادیر هدف‌گذاری شده خود را محقق کند .

 بیمه مرکزی در سال 1350 به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت از بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها و همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت به صورت شرکت سهامی تاسیس شده است .

 گزارش عملکرد بیمه مرکزی نشان می‌دهد این نهاد در سال گذشته 22.5 همت درآمد بیمه‌ای داشته که نسبت به سال 1400 معادل 47.1 درصد افزایش داشته، از میزان درآمد بیمه‌ای بیش از 22 همت صرف هزینه ‌های بیمه‌ای شده که نسبت به سال 1400 معادل 47.6 درصد رشد داشته است .

 سود ناخالص این نهاد از محل فعالیت‌های 14 رشته بیمه‌ای در سال گذشته حدود 512 میلیارد تومان بوده که نسبت به سال 1400 معادل 29.1 درصد افزایش داشته است .

 بیمه مرکزی از محل هشت رشته بیمه‌ای باربری، آتش‌سوزی، ثالث، هواپیما، مهندسی، مسئولیت، نفت و انرژی و بیمه عمر زمانی سود ناخالص کسب کرده و از محل 6 رشته حوادث، حوادث راننده، بیمه بدنه، درمان، کشتی و بیمه عمر و تشکیل سرمایه دچار زیان ناخالص شده است .

 بیشترین سود ناخالص بیمه مرکزی  در میان رشته‌های بیمه‌ای مربوط به بیمه اجباری شخص ثالث بوده، به طوری که این نهاد در سال گذشته از محل این رشته 4.1 همت سود ناخالص کسب کرده است . از سوی دیگر بیشترین زیان ناخالص بیمه مرکزی ناشی از بیمه درمان بوده که معادل 4.8 همت بوده است .

 در مجموع بیمه مرکزی در سال 1401 توانسته 80 میلیارد تومان سود خالص کسب کند که نسبت به سال 1400 معادل 5.3 درصد کاهش داشته است .

 همچنین زیان انباشته بیمه مرکزی در سال گذشته کاهش داشته و تقریبا نصف شده، به طوری که از 84.2 میلیارد تومان در سال 1400 به 44.1 میلیارد تومان در سال 1401 رسیده است .

 مقایسه بودجه مصوب بیمه مرکزی در بخش‌های مختلف با عملکرد این نهاد در سال 1401 نشان می‌دهد این نهاد دولتی در بسیاری از بخش‌ها نتوانسته به مقادیر هدف‌گذاری شده برسد . بیمه مرکزی در سال 1401 مصوب کرده بود که به سود خالص 140 میلیارد تومانی برسد در حالی که 57 درصد از این مقدار محقق شد .

بر اساس این گزارش بیمه مرکزی در سال 1401 بیش از 42 همت در اوراق بهادار و سپرده‌های بانکی و همچنین 470 میلیارد تومان در بخش املاک سرمایه‌گذاری کرده است .

 درآمد بیمه مرکزی در سال گذشته از محل سرمایه‌گذاری از محل منابع بیمه‌ای حدود 6.4 همت بوده که نسبت به سال 1400 معادل 34 درصد افزایش داشته است . بیشترین درآمد بیمه مرکزی از محل سرمایه‌گذاری در شرکت‌های سرمایه‌پذیر و سپس سپرده‌های بانکی بوده است .

جهت صدور بیمه نامه خود در اسرع وقت با شماره 26404205 و 26404206 نمایندگی 6027 بیمه ایران تماس حاصل نمایید .