عملکرد صنعت بیمه در سال 1396

رئیس کل بیمه مرکزی گفت : مبلغ حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی صنعت بیمه در سال ۹۶ به ترتیب درحدود 9/335 و 2/211 هزار میلیارد ریال است . همچنین رشد حق بیمه تولیدی 21/1و رشد خسارت پرداختی نسبت به سال گذشته 16/4 درصد است .

رئیس کل بیمه مرکزی افزود : حدود ۶۱ میلیون بیمه نامه صادر و حدود 48/1 میلیون فقره خسارت پرداخت شده است . وی ، از افزایش تعداد بیمه نامه ‌های صادره و تعداد موارد خسارت پرداختی خبر داد و گفت : این تعداد به ترتیب 11/9 درصد و 51/1 درصد بیشتر از سال گذشته بوده است و سهم بخش غیردولتی از حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی صنعت بیمه به ترتیب 67/8 درصد و 58/8 درصد است همتی در خصوص سهم رشته هایی که از پرتفوی بالایی در صنعت بیمه برخوردارند گفت : سهم ۳ رشته بیمه شخص ثالث و مازاد ، بیمه درمان و بیمه زندگی به ترتیب 37/4 ، 23  و 14/4 درصد از پرتفوی حق بیمه تولیدی در بازار است .

همچنین سهم بیمه های غیراجباری (کل رشته های بیمه به جز بیمه شخص ثالث و حوادث راننده) از حق بیمه تولیدی بازار بیمه به 57/5 درصد رسید .

رئیس کل بیمه مرکزی افزود : تعداد ۹ شرکت‌ بیمه ایران ، آسیا ، دانا ، دی ، البرز ، پارسیان ، پاسارگاد ، معلم و کوثر (هریک دارای سهم بالاتر از ۳ درصد) ، در مجموع ۸۱ درصد از حق بیمه تولیدی بازار را به خود اختصاص داده اند و ۱۹ درصد باقی مانده بین ۲۰ شرکت بیمه دیگر توزیع شده است وی همچنین با اشاره به بهبود شاخص هرفیندال گفت : انحصار بازار بیمه بر اساس شاخص هرفیندال- هیرشمن معادل ۱۴۰۴ واحد است که در مقایسه با سال قبل ۳۶۲ واحد (معادل 20/5 درصد) کمتر شده و بهبود یافته است .

رئیس شورای عالی بیمه در پایان گفت : شاخص حق بیمه سرانه طی این سال به حدود 4/2 میلیون ریال می رسد که در مقایسه با سال گذشته 18/4 درصد رشد داشته است و پیش بینی می شود شاخص ضریب نفوذ بیمه در سال ۱۳۹۶ حداقل به 2/3 درصد برسد .