مبلغ سقف بیمه در تصادف با خودروهای گران قیمت

رئیس کل بیمه مرکزی : اگر خودرویی معمولی به خودروی گران قیمت خسارت وارد کند حداکثر سقف تعهد مقصر حادثه متناظر با 140 میلیون تومان است .

همتی گفت : طبق قانون جدید بیمه شخص ثالث حداکثر مسئولیت مردم در قبال تصادف با خودرو های گران قیمت معادل 50 درصد بیمه ماه‌ های حرام است .

وی با بیان اینکه امسال دیه در ماه های حرام 280 میلیون تومان تعیین شده است گفت : بنابراین 50 درصد این مبلغ یعنی 140 میلیون تومان حداکثر سقف پرداخت خسارت به خودروی گران قیمت از نظر قانون است . همتی افزود : از نظر قانون خودروی گران قیمت متعارف 140 میلیون تومان است بنابراین اگر کسی با این نوع خودرو ها تصادف کند متناظر با 140 میلیون تومان باید خسارت پرداخت کند .

رئیس کل بیمه مرکزی افزود : به طور مثال اگر خودرویی 560 میلیون تومان قیمت داشته باشد و در تصادف به آن 40 میلیون تومان خسارت واقع شود از نظر این قانون چون 140 میلیون تومان یک چهارم 560 میلیون تومان محاسبه می شود بنابراین تعهد و مسئولیت مقصر در قبال این خسارت تنها 10 میلیون یعنی یک چهارم 40 میلیون تومان است .

وی تصریح کرد : بنابراین شرکت های بیمه و فرد مقصر در قبال این خودروها در حد متناظر 140 میلیون تومان نسبت به پرداخت خسارت مسئولیت دارد .

همتی با بیان اینکه به همه دارندگان خودرو در کشور توصیه می کنیم حتما بیمه بدنه داشته باشند گفت : به خصوص به دارندگان خودرو های گران قیمت یعنی خودروهای بالای 140 میلیون تومان توصیه می کنیم حتما بیمه بدنه کامل داشته باشند تا بتوانند مابقی خسارت وارد شده به خودروی خود را از طریق بیمه بدنه جبران کنند .

وی گفت : بر اساس این قانون ارزیا بان خسارت و کارشناسان رسمی دادگستری موظفند بر مبنای قاعده متناظر خسارت را محاسبه کنند یعنی یک کارشناس رسمی دادگستری یا ارزیاب خسارت در قبال خسارت 40 میلیون تومانی به یک خودروی 560 میلیون تومانی حداکثر در گزارش خود می تواند 10 میلیون تومان را بنویسد و صاحب خودروی گرانقیمت مابقی خسارت به خودروی خود را باید از طریق بیمه بدنه جبران کند .

رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به اینکه قوه قضائیه هر سال نرخ دیه را اعلام می‌کند ، گفت : اگر نرخ دیه در سال های آینده افزایش یا بد طبعا مبنای تعیین قیمت خودروهای متعارف گران قیمت نیز تغییر خواهد کرد .

وی گفت : این قانون هم اینک در حال اجراست در حالی که خیلی از مردم از آن خبر ندارند .