مدیرعامل بیمه ایران:زمان رسیدگی به پرونده ها در بیمه ایران باید کاهش یابد

مدیرعامل بیمه ایران گفت: تسویه خسارت بیمه گذاران از مهم ترین وحساس ترین مراحل یک قرارداد بیمه به شمارمی رود و باید درکوتاه ترین زمان ممکن، پرونده ها مورد رسیدگی قرارگیرد .

رییس هیات مدیره بیمه ایران با تاکید براهمیت و ضرورت خدمت رسانی مطلوب به مشتریان این مجموعه گفت: مشتریان ولی نعمت ما هستند و تکریم ارباب رجوع در شرکت بیمه ایران باید به نحومطلوب انجام شود .

وی با اشاره به اینکه موضوع تکریم ارباب رجوع با بازاریابی و خدمات پس از فروش ارتباط مستقیم دارد، اظهارداشت : کیفیت عملکرد این واحدها می تواند تاثیر به سزایی بر وفاداری وماندگاری بیمه گذاران شرکت بیمه ایران  داشته و آنان را به بیمه گذاران دائمی شرکت بیمه ایران تبدیل کند .

مدیرعامل بیمه ایران با اشاره به اینکه مراجعان این مجموعه بایستی بالاترین رضایتمندی در میان دستگاه های اجرایی را از این مجموعه داشته باشند،عنوان کرد : روند صدور بیمه نامه وپرداخت خسارت در بیمه ایران باید تسهیل شود و سرعت بالاتری به خودگیرد ، هرچند درحال حاضر میزان رضایتمندی از عملکرد بیمه ایران در بین دستگاه های اجرایی کشور رتبه مطلوبی دارد اما برای رسیدن به بهترین حالت باید بیشتر تلاش کنیم .