مطابق قانون هیچ شرکتی بیش از ۲.۵ درصد در بخش بیمه نامه شخص ثالث تخفیف، نمی تواند بدهد

رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به قانون تاسیس بیمه مرکزی گفت: در این قانون به وظایف بیمه مرکزی اشاره است که اگر در پنج محور مهم آن که شامل تعمیم و توسعه فرهنگ بیمه، حمایت از حقوق بیمه گذاران است، اعمال نظارت بر فعالیت های بیمه، ارشاد و هدایت و نظارت موسسه بیمه و حمایت از آن ها و جلوگیری از رقابت های مکارانه و ناسالم حرکت کنیم، آینده خوبی پیش روی صنعت بیمه خواهد بود.

رئیس کل بیمه مرکزی با مهم خواندن اعمال نظارت بر فعالیت های شرکت بیمه از سوی نهاد ناظر گفت: رسالت ما اعمال همسو نظارت و حمایت بر شرکت های بیمه است، چرا که بقای شرکت های بیمه برای ما مهم است، اما در شرایط فعلی و با توجه به آزادسازی تعرفه ها شاهد رقابت های ناسالم و مکارانه در صنعت بیمه به خصوص در رشته های درمان، آتش سوزی و مسئولیت هستیم که این به نفع بیمه گذاران و صنعت بیمه نیست. لذا سعی ما برآن است که با ابزارهای نظارتی و کنترلی از این اقدامات جلوگیری کنیم.

وی افزود: در یک دهه گذشته ضریب نفوذ بیمه به ۱.۹ درصد رسیده است که از میانگین منطقه منا که  ۱.۷ درصد است کمی بالاتر است، اما با میانگین جهانی که حدود ۶.۵ درصد است، خیلی فاصله داریم.

دکتر همتی، کل پرتفوی بیمه زندگی را ۱۲ درصد اعلام کرد و گفت: ۷۰درصد  کل این پرتفوی به بیمه های زندگی پس اندازی اختصاص دارد که در واقع ۸درصد کل پرتفوی را شامل می شود و این رقم در مقایسه با میانگین جهانی خیلی پایین است.

 رقابت ناسالم در شرکت های بیمه به ضرر مردم است

همتی در ادامه به تشریح وضعیت صنعت بیمه هم پرداخت و گفت: رقابت فنی به نفع بیمه گذار است اما آنچه هم اکنون بخصوص در رشته های درمان، آتش سوزی، باربری، مسئولیت و تا چند ماه قبل شخص ثالث بین شرکت های بیمه وجود داشت نه تنها رقابت ناسالم بود بلکه به بیمه گذار هم کمکی نمی کرد .

همتی در خصوص شفافیت و نقش بیمه مرکزی و هماهنگی بین بیمه های اجتماعی و بازرگانی گفت: اینکه کل مجموعه بیمه های بازرگانی و اجتماعی در زیر مجموعه یک وزارت خانه مشخص شود درست نیست؛ بیمه های بازرگانی تحت نظر وزارت خانه های اجتماعی و بیمه های اجتماعی نیز زیر مجموعه وزارت خانه های اقتصادی باشند؛ روال کنونی بیمه درست است اما باید هماهنگ تر شده و کمیته های هماهنگی درست شود .

کمیته ثبات بازار سرمایه ایجاد شود .

همتی تصریح کرد: با توجه به اینکه بیمه، بورس و بانک هر سه جزء بازارهای مالی هستند برای هماهنگی بیشتر بین آنها باید کمیته ثبات بازار سرمایه ایجاد شود تا موضوع هماهنگی سیاست ها اعمال شود و تکلیف مردم نیز مشخص شود.

  تخلفات

در خصوص تخلفات در صنعت بیمه با جدیت برخورد خواهیم کرد. باید فعالیت های مربوط به بیمه های زندگی و غیر زندگی را جدا کرد و از این پس به شرکت های مختلط مجوز نخواهیم داد .

در شرکت های مختلط باید ذخایر بیمه های عمر به صورت شفاف مشخص شود .

وی با اشاره به تاکید بیمه مرکزی به شرکت های بیمه برای داشتن ذخایر بیشتر برای پیش بینی خسارت های معوق شخص ثالث افزود: با تاکیدات بیمه مرکزی ذخایر خسارت معوقه بیمه شخص ثالث و حوادث راننده در پایان سال ۱۳۹۴ به ۳۹۰۰ میلیارد تومان رسید .

وی گفت: کل ذخایر خسارت معوقه صنعت بیمه در پایان سال ۹۴، ۵۳۰۰ میلیارد تومان است که ۷۰ درصد آن مربوط به بیمه شخص ثالث و حوادث راننده می شود .

مطابق قانون هیچ شرکتی بیش از ۲.۵ درصد در بخش بیمه نامه شخص ثالث تخفیف، نمی تواند بدهد .

  من اعتقاد دارم این رشته در کشور ما زیانده است و معنا ندارد در رشته های زیانده تخفیف بدهیم .

  وی افزود : اگر برای شرکت بیمه ای اتفاق ناخوشایندی  بیافتد مربوط به ضعف نظارت است  وقتی انضباط  مالی در بیمه مرکزی جدی گرفته شود وضعیت شرکت های بیمه هم به سامان خواهد رسید .

  تمامی آیین نامه های قبلی شخص ثالث به قوت خود باقی است مگر اینکه با قانون جدید مغایرت داشته  باشد نگرانی برای اجرای قانون جدید وجود ندارد و به تدریج آیین نامه های آن تدوین خواهد شد .

  وی تاکید کرد،  من قبول دارم که برخی از نرخ ها در صنعت بیمه تخریبی و غیر فنی است و به قصد خراب کردن بازار بیمه ارائه می شود .

  لذا باید با استفاده از ابزاری نظیر شاخص توانگری و رتبه بندی شرکت های بیمه و بیمه گذاران عزیز را راهنمایی کنیم تا دنبال خرید بیمه ارزان تر نروند که در موقع خسارت گرفتار نشوند .

  بحث حاکمیت شرکتی در خصوص شرکت های بیمه قطعا پیگیری خواهد شد .

  نفوذ سهامداران در اداره منابع مالی شرکت های بیمه باید از بین برود و هیات مدیره که در برگیرنده اعضاء غیر اجرایی مورد تائید بیمه مرکزی، خواهند بود تصمیم گیر اصلی باشند .

  متاسفانه نفوذ برخی از سهامداران عمده در تخصیص سرمایه و منابع تعدادی شرکتهای بیمه، آسیب بسیاری به این صنعت وارد کرده که باید این مسئله هم حل شود .

  حذف مالیات ارزش افزوده هم از خواسته های جدی اهالی صنعت بیمه است که وزیر اقتصاد نیز پیگیر آن است و انشا الله با عنایت نمایندگان محترم مجلس حل خواهد شد .