نا آگاهی هندی ها از بیمه تکمیل درمان

بيشتر شهروندان هندوستان به خوبي از بيمه درمان باخبرند اما به دليل عدم آگاهي كافي به سراغ خريد اين نوع از بيمه نمي روند . ميزان اطلاع از وجود بيمه هاي درمان در ميان هندي ها بيش از 70 درصد است اما به دليل درك ناقص از اهميت اين نوع از بيمه ، آنان تمايلي به خريد ندارند .

طبق تحقيقات انجام شده توسط شوراي ملي تحقيقات اقتصادي هند، كمتر از 50 درصد از شهروندان هندوستان از مزاياي بيمه درمان آگاهي دارند ، اما بيشتر از آنان نمي دانند كه اين نوع بيمه چه امكاناتي را در اختيار آنان مي گذارد . اين در حالي است كه اين تحقيق نشان مي‌دهد، در سال هاي اخير ميزان آگاهي و درك از بيمه عمر به شدت افزايش داشته است .

يكي از كارشناسان بيمه در اين كشور در اينباره مي‌گويد كه بيمه عمر اكنون براي اكثر هندي ها معناي پس انداز و نقش حمايتي مالي دارد .

اما طبق اين گزارش ميزان نفوذ بيمه در سرتاسر هندوستان همچنان بسيار حداقلي است و مشتريان به طور كلي از بيمه هاي عمومي راضي نيستند . بسياري از هندي ها بر اين باورند كه شركت هاي بيمه خدمات مناسب به آنان ارائه نمي دهند و اكثر بيمه نامه ها بسيار گران هستند .

طبق گزارش های منتشر شده ، پس از كاهش تاثیرات ناشی از شرایط نامساعد اقتصاد كلان و گسترش كم صنعت بیمه در هند ، اكنون این صنعت شاهد نتایج مثبتی است و دلیلی برای امیدوارشدن به آینده دارد . در مقایسه با سال های گذشته شركت های بیمه در سال مالی ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ میلادی شاهد سود بیشتری بودند ، به خصوص بخش بیمه عمر كه پیش از این شاهد ركود حق بیمه های دریافتی بود ، اكنون از لحاظ سودآوری در وضعیت بهتری قرار دارد .