نحوه محاسبه تخفیفات جدید بیمه ثالث

براساس ماده ۶ آیین ‌نامه جدید تخفیف عدم خسارت سالانه از ۱۰ درصد به ۵ درصد کاهش یافته و حداکثر تخفیف همان ۷۰ درصد خواهد بود که در یک دوره ۱۴ ساله به حداکثر تخفیف می‌رسد .

این تغییرات براساس آیین ‌نامه اجرایی ماده ۱۸ قانون بیمه شخص ثالث اعمال می‌شود ، و از روز سه ‌شنبه ۱۷ بهمن‌ ماه تخفیف ‌های عدم خسارت بیمه نامه شخص ثالث با روش جدید اعمال می گردد .

به عبارتی یک سال تخفیف 5 درصد ، دو سال تخفیف 10 درصد ، سه سال تخفیف 15 درصد ، ……… و نهایتاً چهارده سال تخفیف 70 درصد .

شرکت بیمه ایران به منظور جلوگیری از ضرر و زیان مالکان دوره انتظاری را در نظر گرفته است تا قیمت بیمه نامه شخص ثالث افزایش پیدا نکند ، بدین منظور اگر مجموع تخفیفات قبلی بیمه نامه شخص ثالث از تخفیفات با روش جدید بیشتر باشد، همان تخفیفات قبلی بیشتر در بیمه نامه ثالث اعمال می گردد .

به عنوان مثال: تخفیف یک بیمه‌نامه با 6 سال تخفیف در آیین‌ نامه قدیم 50 درصد بود که در آیین ‌نامه جدید 30 درصد می شود که در تمدید بیمه نامه جدید همان 50 درصد در نظر گرفته می شود .