نحوه پرداخت خسارت درتصادف با خودروهای لاکچری

خودرو‌هایی که در بازار وجود دارند از لحاظ قیمت با یکدیگر یکسان نیستند و تفاوت‌هایی دارند و به عبارت دیگر این خودرو‌ها از نظر قیمت به دو دسته متعارف و نامتعارف تقسیم می‌شوند .

مطابق با قانون خودرو متعارف ، خودرویی است که قیمت روز آن مساوی یا کمتر از ۵۰% دیه یک مرد است و خودروی نامتعارف ، خودرویی است که قیمت آن بالاتر از این ۵۰% دیه یک مرد باشد ، که با توجه به دیه 440 میلیون تومان برای سال 1399 قیمت خودرو متعارف برای این سال حداکثر 220 میلیون تومان می باشد .

در صورت تصادف با خودرو نامتعارف ، طبق تبصره ‌های ۳ و ۴ ماده ۸ “قانون بیمه اجباری بیمه خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را اعمال می‌کند .

بر اساس قانون حداکثر تعهد یک مقصر در یک حادثه ، درصورتی که خودرو زیان دیده نا متعارف باشد بر اساس قیمت خودرو متعارف تقسیم بر قیمت روز خودرو زیان دیده ضربدر ارزش واقعی خسارت محاسبه می‌شود .

برای مثال در برخورد یک دستگاه ۲۰۶ ( با ارزش روز 150 میلیون ) با یک خودروی لوکس ( با ارزش روز 800 میلیون تومان ) که میزان خسارت وارده 36 میلیون تومان برآورده شده باشد ، محاسبه حداکثر تعهد قانونی مقصر به شیوه زیر صورت می‌گیرد: 150 تقسیم بر 800 ضرب در 36میلیون که 6.750.000 تومان حداکثر تعهد قانونی مقصر خواهد بود .

برای صدور بیمه نامه با نمایندگی 6027 بیمه ایران با شماره های 26404205 و 26404206 تماس حاصل فرمایید .