نود درصد خودروها فاقد بیمه نامه بدنه هستند

سه و نیم میلیون دستگاه خودرو بیمه بدنه دارند و در بیمه عمر فقط ۱۴ میلیون نفر در ایران بیمه عمر دارند که پوشش آن بالا نیست . بالای ۹۰ درصد اتومبیلهای کشور بیمه بدنه ندارند و ۸۰ درصد بیمه تکمیلی درمان ندارند .

رییس بیمه مرکزی افزود : از سه هزار میلیارد دلار سرمایه قابل بیمه شدن فقط 30 درصد آن یا به عبرتی هزار میلیاردش بیمه شده و باید به فکر باقی آن باشیم . ضریب نفوذ بیمه قابلیت افزایش به سه برابر را دارد .

وی اضافه کرد : فعالیتهای اقتصادی نیاز به پوشش بیشتری دارد . بازارهای مالی را می توانیم با بیمه های عمر تقویت کنیم در حالی که سهم بیمه عمر در ایران حدود ۱۴ درصد است . ظرفیت زیادی در این بخش داریم . بیمه های عمر در دو سال گذشته ۸۰ درصد رشد داشتند و رشد بیمه ۴.۵ برابر تولید ناخالص داخلی بوده است .