امروز شنبه ۲ بهمن ۹۵ بعد از ۶۰ ساعت از بروز حادثه ریزش ساختمان پلاسکو در تهران، نخستین چک پرداخت خسارت به اصناف بیمه شده پلاسکو به مبلغ ۲۶۴ میلیون تومان صادر شد.

این پرداخت خسارت از سوی بیمه ایران و بیمه نوین پرداخت شده است.

اولین خسارت بیمه آتش سوزی زیان دیدگان ساختمان پلاسکو از سوی شرکت‌های بیمه ایران و نوین در کمتر از ۶۰ ساعت بعد از حادثه پرداخت شد.