پرداخت خسارت از بیمه نامه در ساعت منع تردد

در پی پخش پیامی در برخی از شبکه های خبری مبنی برعدم پرداخت خسارت به زیان دیدگانی که در ساعت منع تردد محدودیت های کرونایی از ۲۱ شب الی ۴ بامداد در سطح شهر تردد می کنند ، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن تکذیب این شایعات اعلام نمود که درصورت بروز خسارت در ساعات منع تردد نیز بیمه‌گذاران و زیان‌دیدگان می توانند طبق روال سابق نسبت به اعلام و دریافت خسارت از شرکت بیمه مربوطه اقدام نمایند .

اداره کل نظارت فنی بر بیمه های غیر زندگی ، بیمه مرکزی ضمن تکذیب اخبار منتشره مبنی بر عدم پرداخت خسارت از طرف شرکت های بیمه در ساعات منع تردد ( از ساعت 21 تا 4 صبح ) آورده است ، پرداخت خسارت در دوره اعتبار بیمه شخص ثالث ( اعم از خسارت های مالی و بدنی) ، بیمه حوادث راننده و همچنین بیمه های بدنه اتومبیل ، محدود به ساعت خاصی از شبانه روز نیست و شرکت های بیمه با رعایت مقررات قانون بیمه شخص ثالث و حوادث راننده ، شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه بدنه اتومبیل ، مکلف به جبران خسارات وارده در تمام ایام و ساعات می باشند . بنابراین در صورت بروز خسارت در ساعات منع تردد نیز بیمه‌گذاران و زیان‌دیدگان محترم می توانند طبق روال سابق نسبت به اعلام و دریافت خسارت از شرکت بیمه مربوطه اقدام نمایند .

جهت صدور بیمه نامه خود در اسرع وقت با نمایندگی 6027 بیمه ایران واقع در خیابان ظفر ، نفت شمالی با شماره های 26404205 و 26404206 تماس حاصل نمایید .