پرداخت خسارت یکسان به خودروی متعارف و غیر متعارف

وقتی قانون مصوب در بیمه شخص ثالث با تحولات اقتصادی و انفجار قیمت ها در بازار خودرو همخوانی نداشته و به روز نمی شود، باید صاحبان خودروهایی که این روزها خودرویشان چند صد میلیونی یا میلیاردی شده فقط در حد یک خودروی نهایت ۲۲۰ میلیون تومانی خسارت دریافت کنند و مابقی زیان به کسی مربوط نیست ، قانونی که حتی صنعت بیمه نسبت به آن معترض و درخواست اصلاح داده است .

 تغییر در قانون بیمه شخص ثالث در چند سال اخیر و طبقه بندی خودرو ها در  دو بخش متعارف و غیر متعارف (لوکس) برای پرداخت خسارت در حالی صورت گرفت که بعد از تصویب آن به تدریج بازار خودرو دستخوش تحولات بسیاری شده و قیمت در آن دیگر قابل مقایسه با زمان تصویب قانون مربوطه نیست ، به طوری که در حال حاضر عمده خودروهای موجود در بازار که زمانی جزو خودروهای متعارف تقسیم بندی می شدند با افزایش تند قیمت در بازار، در رده خودروهای غیرمتعارف قرار گرفته و در بیمه شخص ثالث متضرر می شوند ، روالی که صاحبان رضایتی از آن ندارند .

تا قبل از تصویب قانون جدید بیمه شخص ثالث در سال ۱۳۹۵  قانونگذار حد مشخصی برای مسئولیت مقصر حادثه رانندگی جهت پرداخت خسارت مالی وارده به خودرو زیاندیده قائل نبود ، یعنی اگر خسارت به یک خودرو لوکس چند صد میلیونی تومانی هم وارد می شد مقصر حادثه باید تمام خسارت را پرداخت می کرد . اما در قانون جدید بیمه شخص ثالث قانون گذار خودروها را بر اساس معیار قیمت به خودروهای متعارف و نامتعارف تفکیک کرده و برای جبران خسارت مالی خودرو های نامتعارف حد تعیین کرده است . بر این مبنا خودروی متعارف به خودرویی گفته می شود که قیمت آن کمتر از ۵۰ درصد دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام در آن سال باشد و خودرویی که قیمت آن بیشتر از این حد باشد نامتعارف تلقی می شود . بر این اساس در سال جاری که مبلغ دیه مرد مسلمان در ماه حرام ۴۴۰ میلیون تومان تعیین شده ، نصف آن یعنی ۲۲۰ میلیون تومان معیار شناسایی خودروها در پرداخت خسارت است . به عبارتی خودروهای تا سقف این قیمت ، متعارف و بالاتر از آن نامتعارف شناخته می شوند .

اگر یک خودروی متعارف که قیمت آن در سال جاری حداکثر ٢٢٠ میلیون است در یک حادثه رانندگی دچار خسارت مالی شود ، میزان خسارت به هر اندازه ای که باشد باید توسط مقصر حادثه جبران شود . حال اگر مقصر حادثه بیمه نامه شخص ثالث داشته باشد ، این مبلغ تا سقف تعهداتی که در بیمه نامه درج شده است توسط شرکت بیمه پرداخت می شود و اگر بیمه نامه نداشته یا تعهدات بیمه نامه کافی نباشد ، کل خسارت و یا مبلغ مازاد بر تعهد بیمه گر را مقصر حادثه باید جبران کند . یعنی برای خودروهایی که تا سقف ۲۲۰ میلیون ارزش دارند، هیچ محدودیتی برای پرداخت خسارت وجود ندارد .

اگر خودروی زیان دیده بیش از ۲۲۰ میلیون تومان قیمت داشته باشد که البته در حال حاضر بسیاری از خودروها در این رده قرار دارند ، نحوه پرداخت خسارت به آن ها متفاوت خواهد بود . بر این اساس اگر خودروی زیان دیده مثلا ۵۰۰ میلیون تومان ارزش داشته باشد با توجه به اینکه از نظر قانونگذار خودرو لوکس (نامتعارف) است حتی اگر این خودرو خسارت کلی دیده و اسقاطی شده باشد مقصر حادثه فقط تا حد ۲۲۰ میلیون تومان مسئول بوده و پرداخت خسارت بیش از این مبلغ بر عهده مقصر و به تبع آن بر عهده بیمه گر نیز نخواهد بود .

خودروهایی که بالای ۲۲۰ میلیون تومان هستند باید برای جبران زیان از بیمه بدنه استفاده کنند ، افزود : گرچه بیمه نامه بدنه اختیاری است ولی با توجه به افزایش قیمت خودروها و وجود قاعده ذکر شده در بیمه نامه شخص ثالث توصیه می شود دارندگان خودروها و بویژه کسانی که خودروی گران قیمت دارند نسبت به خرید بیمه نامه بدنه از شرکت های بیمه اقدام کنند تا در زمان بروز حادثه و ایجاد خسارت با مشکل مواجه نشوند .

در رابطه با تعیین و پرداخت خسارت بدنی اساسا قانون بیمه شخص ثالث سال ۱۳۹۵در این رابطه بدون سقف است و در صورتیکه میزان دیه شخص ثالث مصدوم یا فوت شده بیشتر از تعهد مندرج در بیمه نامه باشد ، مبلغ مازاد بر بیمه نامه توسط صندوق تامین خسارت های بدنی جبران می شود . برای همین از سال ۱۳۹۵ طبق قانون نیاز به افزایش تعهدات بدنی بیمه نامه و صدور الحاقیه بعد از افزایش دیه توسط قوه قضائیه وجود ندارد ، اما در مورد خسارت های مالی این نیاز وجود داشته و شرکت های بیمه با دریافت حق بیمه اضافی ، تعهدات مالی بیمه نامه شخص ثالث را افزایش می دهند .

تعهدات بیمه شخص ثالث در سال جاری حداقل ۱۱ میلیون تومان است که اگر بیمه گذاران تمایل داشته باشند می توانند این مبلغ را افزایش بدهند که اگر در زمان وقوع حادثه خسارتی بیش از این به خودروهای دیگر وارد کردند بیمه گر جبران کامل خسارت را بر عهده داشته با شد .

در حال حاضر بیمه مرکزی و شرکت های بیمه متقاضی اصلاح این قانون هستند و به همین منظور لایحه ای از طریق دولت به مجلس ارائه گردیده است ، زیرا که قانون فعلی با فلسفه بیمه همخوانی ندارد که با اعمال تغییرات در این ماده از قانون ،  بیمه گر مکلف باشد خسارت واقعی خودروی زیان دیده را (بدون توجه به اینکه خودرو ارزان قیمت است یا لوکس ) تا سقف تعهدات مالی اجباری و اختیاری مندرج در بیمه نامه مقصر حادثه محاسبه و پرداخت نماید .

برای صدور بیمه نامه خود با نمایندگی 6027 بیمه ایران با شماره 26404205 و 26404206 تماس بگیرد و بیمه نامه خود را در اسرع وقت رایگان تحویل بگیرد .