پرداخت خسارت 20 میلیارد ریالی بیمه ایران بابت آتش سوزی به تولید کننده لوازم خانگی

خسارت 20 میلیارد ریالی آتش سوزی به کارخانه گروه تولیدی و صنعتی سولان سبز ، از سوی بیمه ایران جبران شد .

شرکت تولیدی سولان سبز در تاریخ 18مهر 95 به علت رسیدن حرارت حاصل از واکنشهای شیمیایی گرما زا به مواد سوختنی و قابل اشتعال دچار آتش سوزی شد .

با توجه به خرید بیمه نامه آتش سوزی توسط شرکت فوق و به محض اعلام موضوع به بیمه ایران ، این شرکت با اعزام گروه کارشناسی ، نسبت به برآورد خسارت های وارد شده اقدام نمود . در پی تصویب هیات مدیره شرکت سهامی بیمه ایران با پرداخت مبلغ برآورد شده ، پس از کسر سهم خسارت مجتمع تخصصی بانکها و موارد قانونی ، طی چکی ، مبلغ 20 میلیارد و 70 میلیون و 627 هزار و 376 ریال به بیمه گذار ، بابت خسارت پرداخت شد .