کارت سوخت خودروهای بدون بیمه باطل می‌شود

بیمه مرکزی با همکاری ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، طرح یک ‌به‌ یک سازی کارت سوخت و بیمه نامه شخص ثالث را پیش می‌برند، طبق این طرح به ازای هر بیمه‌نامه شخص ثالث فعال وسیله نقلیه باید یک کارت سوخت وجود داشته باشد .

قائم مقام بیمه مرکزی با اعلام اینکه تمام خودروهای سنگین باید بیمه‌نامه شخص ثالث فعال داشته باشند . در غیر این صورت کارت سوخت این خودروها بعد از گذشت یک ماه ابطال می‌شود . در این فرآیند ستاد حمل و نقل سوخت اطلاعات مربوط به خودرو را به بیمه مرکزی می‌فرستد و بیمه مرکزی ، خودروهای فاقد بیمه‌نامه را در لیست هشدار قرار می‌دهد . ستاد حمل و نقل، یک ماه به صاحب خودرو فرصت می‌دهد تا بیمه‌نامه را ارایه دهد و اگر ندارد باید نسبت به دریافت بیمه نامه شخص ثالث اقدام کند . در صورتی که طی یک ماه اقدام نکرد کارت سوخت خودرو ابطال می‌شود .

قائم مقام بیمه مرکزی تاکید کرد: طرح یک به یک سازی کارت سوخت و بیمه‌نامه شخص ثالث  تا کنون در ارتباط با خودروهای سنگین گازوئیلی اجرا شده اما در آینده خودروهای سبک هم مشمول این موضوع می‌شوند . علت اینکه این طرح ابتدا از خودروهای سنگین شروع شد این است که خطرات و صدمات ناشی از تصادفات اتوبوس و کامیون به مراتب بیش از خودروهای سبک است .

وی گفت بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون خودرو فاقد بیمه شخص ثالث در کشور وجود دارد ، در حال حاضر ۲۶ میلیون بیمه‌نامه شخص ثالث خودروهای سبک در کشور وجود دارد، در حالی که تعداد خودروها ۳۸ میلیون دستگاه است . در واقع بین ۲۷ تا ۳۱ درصد خودروها فاقد بیمه‌نامه ثالث هستند که فراجا باید از تردد آنها جلوگیری کند . در قانون آمده که هر نوع جابه‌جایی خودرو بدون بیمه شخص ثالث ممنوع است و حتی نمی‌تواند از پارکینگ منزل خارج شود.

وی طرح یک به یک سازی را در جلوگیری از آسیب‌های ناشی از حوادث رانندگی و همچنین قاچاق سوخت، موثر دانست و گفت: این اتفاق از این جهت برای صنعت بیمه خوب است که ماشین‌های سنگین که خطرات زیادی دارند بیمه می‌شوند . تا کنون حدود ۴۰ هزار خودرو سنگین فاقد بیمه‌نامه ثالث شناسایی شدند و قصد این است که اگر اتفاقی برای این خودروها افتاد بیمه‌ نامه داشته باشند و فشار کمتری روی صندوق تامین خسارتهای بدنی بیاید .

طبق ماده ۴۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث ، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مکلف است از صدور هرگونه کارت سوخت و تخصیص اولیه سهمیه یا ادامه آن برای وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه خودداری کند .

جهت صدور کلیه بیمه نامه های خود با شماره تلفن های 26404205 و 26404206 نمایندگی 6027 بیمه ایران تماس حاصل نمایید .