کاهش ۸.۳۲ درصدی نسبت خسارت بیمه شخص ثالث

شرکت ‌ها و موسسات بیمه در ۲ ماهه نخست امسال رقمی معادل ۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان حق بیمه تولید کرده‌اند که ۳هزار و ۳۳۳ میلیارد تومان آن مربوط به حق بیمه در رشته بیمه شخص ثالث و مازاد بوده است و سهم رشته شخص ثالث و مازاد از کل حق بیمه تولید شده در ۲ ماهه نخست سال ۱۳۹۹ برابر با ۳۸.۹۹ درصد بوده است .

حق بیمه تولید شده در این رشته ۳۳.۴۳ درصد بیشتر از مدت زمان مشابه سال قبل است . بیمه مرکزی توضیح داده است که بررسی آمار عملکرد شرکت ‌ها و رشته ‌های بیمه از نظر نسبت خسارت در این مدت ارزیابی مطلوبی از عملکرد آنها در دسترس قرار نداده و فعالیت واقعی شان را نشان نمی‌دهد ، چرا که با گذشت تنها ۲ ماه از سال ، دریافت کامل حق بیمه ‌های مربوط به برخی از بیمه ‌نامه‌ های صادره در این مدت انجام نشده و این مبالغ تا پایان سال وصول خواهند شد . با این وجود، آمار نسبت خسارت در شرکت ‌ها و رشته‌ های بیمه در این مدت نشان می‌دهد که نسبت خسارت بازار با ۸/۳ واحد کاهش (در مقایسه با دو ماهه اول سال قبل) به ۴۸.۶ درصد رسیده است .

صنعت بیمه از ابتدای فروردین تا پایان اردیبهشت ‌ماه ۹۹ رقمی معادل ۴.۲ هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده است که سهم بیمه شخص ثالث از این رقم بیشتر از ۱.۲ هزار میلیارد تومان بوده است .

خسارت پرداختی یک هزار و ۲۸۷ هزار میلیارد تومانی شرکت ‌های بیمه برای بیمه ‌نامه‌ های صادر شده در بیمه شخص ثالث و مازاد ۹.۷۷ درصد بیشتر از مدت زمان مشابه سال قبل است . در دو ماهه نخست امسال سهم خسارت پرداختی شرکت‌ های بیمه به رشته شخص ثالث و مازاد از کل خسارت پرداخت شده در این صنعت معادل ۳۰.۹۱ درصد بوده است . با این حال نسبت خسارت در این رشته طی مدت زمان مشابه برابر با ۳۸.۶۱ درصد بوده که ۸.۳۲ درصد کمتر از سال قبل است .

لطفا جهت صدور بیمه نامه با نمایندگی 6027 بیمه ایران با شماره های 26404205 و 26404206 تماس بگیرید .