کروکی الکترونیکی می شود

رئیس‌کل بیمه مرکزی با بیان اینکه در حال حاضر بحث کروکی برخط را آغاز کردیم و تاحدودی موفق ظاهر شده‌ایم ، کار دیگری که بسیار ضروری است ، بحث راننده‌ محوری و قانون بیمه شخص ثالث است تا میزان خساراتی که افراد می‌توانند داشته باشند ، حق بیمه جبران کند .

وی با اشاره به اینکه سیستم‌های راننده‌ محوری را پیاده‌سازی کردیم ، مطرح کرد: در بحث نقاط حادثه‌ خیز چندین سال است که یک بندی در بودجه داشت که بر اساس این بند ، عوارضی از بیمه شخص ثالث کسر می‌کرد اما در این شش سال ما هیچ وقت نتوانستیم گزارشی درباره هزینه‌ کرد این مبالغ در زمینه نقاط حادثه‌ خیز نتوانستیم بگیریم .

وی با تأکید بر اینکه در برخی زمینه‌ها نیروی انتظامی و بیمه در کنار هم خدمات ارائه می‌دهند ، بیان کرد: بیمه مرکزی کارهای بزرگی را با نیروی انتظامی شروع کرده به طوری که در حال حاضر بحث کروکی الکترونیکی را آغاز کردیم و تاحدودی موفق ظاهر شده‌ایم . صنعت بیمه بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان در کروکی الکترونیکی هزینه کرده است و تلاش می‌کنیم بتوانیم تا ۱۳ آذر کروکی الکترومیکی را رونمایی کنیم تا مردم از خدمات این کار استفاده کنند .

رئیس‌کل بیمه مرکزی با اشاره به اینکه یکی از بزرگترین منابع ما در زمینه بیمه عمر است، تصریح کرد:در زمینه بیمه درمان تکمیلی اگر بحث نسخ الکترونیک به صورت کامل محقق شود ، هم صنعت بهداشت و هم مردم از آن بهره‌مند خواهند شد که متأسفانه در وزارت بهداشت این مرحله تکمیل نشده و اگر این فرآیند تکمیل شود ، کاغذ کلاً حذف خواهد شد .

وی اظهار کرد: در بحث راه‌ آهن یکی از کمبودها این است که باید بیمه شخص ثالث آخرین بار به‌روزرسانی شود . تنها بیمه آن است که اگر در قطار اتفاقی برای کسی بیفتد ، بیمه جبران کند که بیمه ناچیزی است .

وی با اعلام اینکه بیمه شخص ثالث از سال ۹۵ به این طرف نیاز به بازنگری دارد تا شامل خودروهای متعارف و خودرو های غیرمتعارف شود و با وجود اینکه بار مالی زیادی را به همکاران ما وارد می‌کند معتقدیم باید خسارت مردم را منصفانه و به‌ موقع پرداخت کنیم و خدمات با کیفیت به مردم ارائه دهیم .

رئیس‌کل بیمه مرکزی بیان کرد: در بخش دولتی بسیار کم‌ بیمه‌گی داریم به ویژه در بخش انرژی ، که اگر اتفاقی رخ دهد قابل جبران نیست و دولت باید این هزینه‌ها را پرداخت کند .

جهت صدور کلیه بیمه نامه های خود در کوتاه ترین زمان با شماره تلفن های 26404205 و 26404206 نمایندگی 6027 بیمه ایران تماس حاصل نمایید .