15 درصد خودرو ها بیمه بدنه دارند

خدمات بیمه بدنه فقط حوادث کلی و جزیی خودرو را در بر نمی گیرد و حتی وقوع حوادثی مانند سیل، زلزله، رانش زمین و دیگر حوادث طبیعی که برای خودرو خسارتی را ایجاد کند ، مشمول حق خسارت بیمه بدنه به مالک خودرو می شود . همچنین بیمه بدنه خسارت سرقت اتومبیل را هم پوشش می دهد .

اما با وجود دامنه خدماتی بیمه بدنه اتومبیل، شرکت های بیمه از ضریب نفوذ پایین این بیمه گله مند هستند و با مقایسه ارقام بیمه نامه شخص ثالث و بیمه بدنه اتومبیل بر جا نیفتادن فرهنگ این بیمه تاکید دارند .

دلیل اینکه آمار بیمه نامه های شخص ثالث بسیار بیشتر از بیمه بدنه است ، در حالت اجباری بودن بیمه شخص ثالث است . مردم برای خرید بیمه شخص ثالث می بایست خودشان اقدام کنند ، اما برای خرید بیمه نامه بدنه نیاز به اقدام های فرهنگی دارد تا خریدار برای آن ترغیب شود .

 البته دلیل دیگری هم در کم بودن استقبال از خرید بیمه نامه بدنه دخیل است و آن تمایل پایین شرکت های بیمه برای فروش بیمه نامه بدنه برای خودروهای مدل پایین و ارزان قیمت است . این بیمه نامه بر اساس ارزش قیمت خودرو صادر می شود و همین موضوع دلیلی است تا شرکت های بیمه برای فروش بیمه نامه بدنه برای خودروهای ارزان تمایلی نداشته باشند . نباید فراموش کرد صدور این بیمه نامه برای شرکت های بیمه تعهدی ایجاد می کند که بوسیله آن خسارت ها باید جبران شود و خودروهای مدل پایین برای در این زمینه برای شرکت های بیمه هزینه ساز هستند .

طبق آمار سال 94 ( آخرین آمار رسمی منتشر شده ) به ازای هر 20 میلیون بیمه نامه شخص ثالث صادر شده، تنها 3 میلیون بیمه نامه بدنه فروخته شده و این به معنی این است که 15 درصد خودروهای بیمه شده از بیمه اختیاری بدنه استفاده کردند ، اگر خودروهای مدل پایین را هم از این تعداد 20 میلیونی کم کنیم، باز هم ظرفیت زیادی خودروی فاقد بیمه نامه بدنه بدست می آید . که این موضوع نشان دهنده پایین بودن ضریب نفوذ بیمه بدنه اتومبیل است و در این خصوص لزوم کارهای فرهنگی برای ارتقای جایگاه این بیمه نامه است .

نقش شرکت های بیمه در فعالیت های فرهنگی تاثیر گذار در ارتقای جایگاه بیمه بدنه، غیرقابل انکار است . بسیاری از متقاضیان بیمه نامه بدنه تنها شناختی که از بیمه بدنه دارند ، دریافت خسارت کلی و جزیی از حوادث است ، اما آگاهی ندارند که پوشش های بیمه بدنه گسترده است و حوادثی همانند سیل، زلزله و دیگر بلایای طبیعی را در برمی گیرد و در صورت معرفی درست این خدمات به مردم ، مسلماً تقاضا برای خرید بیمه بدنه افزایش پیدا خواهد کرد .

شرکت بیمه ایران فروش اقساطی بیمه بدنه را تا سقف 8 قسط دارد، این درحالی است که در فروش قسطی این بیمه نامه سودی بابت اقساط از خریدار دریافت نمی شود . حتی در سال های اخیر نرخ فروش بیمه نامه بدنه برای خیلی از خودروها از قیمت بیمه نامه شخص ثالث پایین تر آمده است . اما بسیاری از مردم هنوز تصور می کنند که بیمه نامه بدنه جزء گران ترین بیمه ها است .