بیمه‌گران حمل و نقل جهانی پوشش کامل نفت‌کش‌های ایران را از سر می‌گیرند.

مقام‌های مرتبط در توکیو و لندن گفتند: بیمه گران حمل و نقل جهانی راه حلی را برای پوشش کامل صادرات نفت ایران از ماه آینده آماده کرده‌اند.

این راهکار پس از انعقاد قرارداد برای پوشش بیمه‌ای انتقال نفت ایران بدون دخالت آمریکا به دست آمده است.

بی میلی موسسات آمریکایی در رسیدگی و پوشش بیمه‌ای کالاهای ایرانی باعث محدودیت های زیادی برای تعدادی از بیمه گران محموله های دریایی شد، اما با تمهیدات جدید که اساسا اجازه می‌دهد بیمه گران، کشتی ها را مجددا بدون دخالت آمریکا بیمه کنند، تعداد محموله‌های کشتی واجد شرایط افزایش پیدا می‌کند و این مزیت را برای ایران فراهم خواهد کرد که تلاش برای صادرات نفتی بعد از بیشترین تحریمهای تحمیل شده سالهای گذشته افزایش پیدا کند.

اگرچه محدودیت های بانکی به قوت خود باقی مانده است که می‌تواند هرگونه افزایش صادرات را محدود کند. اندریو بردوت دبیر و مدیر اجرایی در گروه بین المللی کلوپ پی اند آی لندن روز سه شنبه به رویترز گفت :مشارکتی از سمت بیمه گران آمریکایی وجود نخواهد داشت. وی و دیگر مقامات رسمی گفته اند : تمهیدات جدید در ۲۰ فوریه اثرگذار می شوند.