نوشته‌ها

بيمه “آخر الزمان” پوششي ابدي براي ميلياردرها

بسياري از ميلياردرها و ثروتمندان آمريكايي به دنبال خريد بيمه نامه اي براي اتفاق هاي ناخوشايند مانند فروپاشي كشورشان هستند .

ادامه مطلب …