نوشته‌ها

افت قیمت وسایل نقلیه مشمول بیمه شخص ثالت خواهد شد

رئیس مرکز مدیریت بیمه مرکزی گفت دولت زیان مالی را براساس زیان فیزیکی تعریف کرده بود به طوری که افت ارزش وسائل نقلیه را در آیین نامه اجرایی ماده ۳۰ تعریف نکرده بود که مقرر شد در ماده 30 آیین نامه گنجانده شود .

ادامه مطلب …