نوشته‌ها

رشد 10.5درصدی نرخ بیمه‌نامه شخص ثالث در سال 96

 دبیر کارگروه بیمه‌های اتومبیل در خصوص تعیین نرخ دیه 210 میلیون تومانی در ماه‌های غیر حرام برایسال 96 اظهار داشت: نرخ دیه در سال آینده نسبت به امسال که 190 میلیون تومان بود 10.5 درصد افزایش یافته است و بنابراین باید منتظر رشد 10.5 درصدی نرخ حق بیمه شخص ثالث در سال آینده بود .

ادامه مطلب …

میزان نرخ دیه سال 96 در ماه‌های حرام و غیر حرام اعلام شد

دیه سال 96 در ماه‌های غیر حرام 210 میلیون تومان تعیین شد . در ماه‌های حرام این مبلغ یک سوم افزایش پیدا می‌کند .

ادامه مطلب …