نوشته‌ها

بیمه ایران در پرونده پلاسکو۲۰ میلیارد و۷۰۰ میلیون تومان خسارت پرداخت کرده است

مدیر بیمه های آتش سوزی بیمه ایران با بیان اینکه بیمه ایران تاکنون ۲۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بابت حادثه پلاسکو خسارت پرداخت کرده است گفت که از دیدگاه بیمه ایران ، پرونده پلاسکو بسته شده است .

ادامه مطلب …

مزیت اصلی بیمه ایران کارکنان و نمایندگان آن هستند

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه ایران رسیدگی به امورکارکنان و نماینده های شرکت بیمه ایران دراولویت های برنامه های این مدیریت دردوره جدید قراردارد.

ادامه مطلب …