نوشته‌ها

رشد”بيمه آدم‌ ربايي” در جهان

افزايش تعداد حملات دزدان دريايي باعث افزايش تقاضا براي خريد پوشش بيمه آدم ربايي و باج گيري در سراسر جهان شده است .

ادامه مطلب …