پرداخت خسارت بیمه ایران به واحد های سیل زده

محسن پورکیانی رییس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه ایران که به همراه وزیر اقتصاد به مناطق سیل‌زده استان‌ های مازندران و گلستان سفر کرده است ، با اشاره به سرعت عمل بیمه ایران در ارزیابی خسارت‌ های سیل اخیر، از تحویل چک خسارت به ۱۳۵ واحد سیل زده در استان گلستان تا کنون خبر داد .

مدیرعامل بیمه ایران گفت : تا بهمن ماه سال ۹۷ ، بیست هزار بیمه ‌نامه آتش سوزی با پوشش سیل در استان گلستان صادر شده است .

محسن پورکیانی افزود : براساس برنامه‌ریزی انجام شده ، پس از ارزیابی و بر آورد خسارت سیل ، چک خسارت فوری به خسارت دیدگان پرداخت می شود .