آخرین ظرفیت مجاز نگهداری ریسک شرکت‌های بیمه

بر اساس جدول منتشره از سوی بیمه مرکزی ، بیمه ایران با ۱۷ میلیون و ۷۷۵ هزار و ۱۲۰ میلیون ریال رتبه اول را در ظرفیت مجاز نگهداری ریسک دارد . شرکت های بیمه آسیا با ۲ میلیون و ۸۷۴ هزار و ۲۸۱ میلیون ریال ، بیمه البرز با ۲ میلیون و ۷۱۹ هزار و ۸۸۰ میلیون ریال در رتبه های دوم و سوم بالاترین ظرفیت مجاز نگهداری ریسک هستند .

براین اساس، تنها ۴ شرکت بیمه ایران ، ملت، پاسارگاد و ایران معین ظرفیت مجاز قبولی اتکایی دارند و سایر شرکت های بیمه مجاز به قبول اتکایی نیستند .

براین اساس شرکت بیمه ایران ۸ میلیون و ۸۸۷ هزار و ۵۶۰ میلیون ریال ظرفیت مجاز قبولی اتکایی دارد . بعد از این شرکت ، بیمه ملت با ۶۹۸ هزار و ۳۷۶ میلیون ریال در رتبه دوم و بیمه پاسارگاد با ۶۳۵ هزار و ۷۸۶ میلیون ریال قرار دارند . این در حالی است که ماه گذشته ظرفیت مجاز قبولی اتکایی بیمه ملت ۵۵۸ هزار و ۲۵ میلیون ریال اعلام شده بود و این شرکت در رتبه سوم ظرفیت مجاز قبولی اتکایی بود .

چهارمین شرکتی که مجوز قبولی اتکایی دارد ، بیمه ایران معین است که ظرفیت مجاز قبولی اتکایی آن بدون تغییر نسبت به ماه گذشته ۳۹۳ هزار و ۴۱۱ میلیون ریال است .

براساس آمار منتشره در جدول بیمه مرکزی ، ظرفیت مجاز قبولی اتکایی در قرارداد برای بیمه ایران ۳۵۵ هزار و ۵۰۲ میلیون ریال ، برای بیمه ملت ۲۷ هزار و ۹۳۵ میلیون ریال ، برای بیمه پاسارگاد ۲۵ هزار و ۴۳۱ میلیون ریال و برای بیمه ایران معین ۱۵ هزار و ۷۳۶ میلیون ریال اعلام شده است .

همچنین ۲ شرکت بیمه اتکایی امین با ۸۶۹ هزار و ۴۱۳ میلیون ریال و بیمه اتکایی ایرانیان با ۶۲۰ هزار و ۶۲۹ میلیون ریال ظرفیت مجاز قبولی اتکایی دارند . این رقم در حالی اعلام می شود که ماه گذشته ظرفیت مجاز قبولی اتکایی بیمه اتکایی ایرانیان ۵۹۰ هزار و ۱۰۹ میلیون ریال اعلام شده بود .

از سویی ، با توجه به مصوبه شورای عالی بیمه ، پروانه فعالیت شرکت بیمه توسعه در رشته های بیمه خودرو و بیمه زندگی ابطال و در خصوص سایر رشته ها تعلیق شده است .

نهاد ناظر بیمه ای کشور از بیمه گذاران درخواست کرده علاوه بر مدنظر قراردادن ظرفیت مجاز نگهداری ریسک ، به سطح توانگری مالی شرکت های بیمه که توسط بیمه مرکزی تائید و اطلاع رسانی شده نیز به عنوان یکی از معیارهای اصلی در قراردادهای خود توجه کنند .