آخرین ظرفیت مجاز نگهداری ریسک شرکت‌های بیمه اعلام شد

بر اساس جدول منتشره از سوی بیمه مرکزی، بیمه ایران با ۱۸ میلیون و ۶۱۵ هزار و ۲۴۶ میلیون ریال رتبه اول را در ظرفیت مجاز نگهداری ریسک دارد . شرکت های بیمه آسیا با ۳ میلیون و ۵۱۵ هزار و ۹۶۷ میلیون ریال ، بیمه البرز با ۳ میلیون و ۱۴۴ هزار و ۸۳۴ میلیون ریال در رتبه های دوم و سوم بالاترین ظرفیت مجاز نگهداری ریسک هستند .

بیمه پارسیان با ۲ میلیون و ۴۹۳ هزار و ۴۹۷ میلیون ریال و بیمه دانا با ۲ میلیون و ۲۶۲ هزار و ۴۷۴ میلیون ریال در رده های بعدی جدول منتشر شده از سوی بیمه مرکزی درباره ظرفیت مجاز نگهداری ریسک هستند .

براین اساس ، تنها ۳ شرکت بیمه ایران ، پاسارگاد و ملت ظرفیت مجاز قبولی اتکایی دارند و بیمه ایران معین که پیش از این مجاز به قبول اتکایی بود ، حذف شده است . همچنین ۲ شرکت اتکایی امین و ایرانیان نیز ظرفیت قبولی اتکایی دارند و سایر شرکت های بیمه مجاز به قبول اتکایی نیستند .

براین اساس بیمه ایران ۹ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۶۲۳ میلیون ریال ظرفیت مجاز قبولی اتکایی دارد . بعد از این شرکت ، بیمه پاسارگاد با ۷۷۷ هزار و ۷۲۶ میلیون ریال و بیمه ملت با ۶۹۸ هزار و ۳۷۶ میلیون ریال در رتبه دوم و سوم قرار دارند .

همچنین دو شرکت بیمه اتکایی امین با ۹۱۴ هزار و ۸۹۸ میلیون ریال و بیمه اتکایی ایرانیان با ۶۲۰ هزار و ۶۲۹ میلیون ریال ظرفیت مجاز قبولی اتکایی دارند .

براساس آمار منتشره در جدول بیمه مرکزی ، ظرفیت مجاز قبولی اتکایی در قرارداد برای بیمه ایران ۳۷۲ هزار و ۳۰۵ میلیون ریال ، برای بیمه پاسارگاد ۳۱ هزار و ۱۰۹ میلیون ریال و برای بیمه ملت ۲۷ هزار و ۹۳۵ میلیون ریال است .

از سوی دیگر، با توجه به مصوبه شورای عالی بیمه ، پروانه فعالیت شرکت بیمه توسعه در رشته های بیمه خودرو و بیمه زندگی ابطال و در خصوص سایر رشته ها تعلیق شده است . بیمه مرکزی اعلام کرده که تا زمان اعمال تغییرات آتی نصاب های فوق ملاک عمل هستند .

نهاد ناظر بیمه ای کشور از بیمه گذاران درخواست کرده علاوه بر مد نظر قراردادن ظرفیت مجاز نگهداری ریسک ، به سطح توانگری مالی شرکت های بیمه که توسط بیمه مرکزی تایید و اطلاع رسانی شده نیز به عنوان یکی از معیارهای اصلی در قراردادهای خود توجه کنند .