افزایش 10 میلیونی تعداد خسارت های بیمه

صنعت بیمه در سال گذشته در ازای ۶۵ میلیون بیمه نامه فروخته شده ، ۳۵ میلیون فقره خسارت پرداخت کرده است .

رئیس کل بیمه مرکزی اعلام کرده است که صنعت بیمه به طور سالیانه ۲۵ هزار میلیارد تومان خسارت محقق شده دارد که از این میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان بابت خسارات ناشی از تصادفات رانندگی است .

براساس آمار انتشار یافته در سالنامه آماری صنعت بیمه درحالی که در سال ۱۳۹۱ تعداد خسارت پرداختی صنعت بیمه بیش از ۱۳ میلیون فقره بوده اما در سال گذشته این رقم به بیش از ۳۵ میلیون فقره رسیده است .

براساس آمارها ، تعداد خسارت پرداختی صنعت بیمه کشور در سال ۱۳۹۱ حدود ۱۳ میلیون فقره بود که در سال ۱۳۹۲ به حدود ۱۷ میلیون فقره رسیده است . با این حال در سال ۱۳۹۳، این آمار نه تنها کاهش نیافته بلکه به حدود ۱۹ میلیون فقره رسیده و در سال ۱۳۹۴ با جهشی ۷ میلیون فقره ای به بیش از ۲۵ میلیون فقره رسیده است .

اما در سال ۱۳۹۵ تعداد خسارت های پرداختی با ۱۰ میلیون فقره افزایش نسبت به سال قبل به بیش از ۳۵ میلیون فقره رسیده است .

براساس آمار اعلام شده از سوی بیمه مرکزی ، بیمه ایران در سال گذشته با ۸۰ هزار میلیارد ریال خسارت ، بیشترین خسارت پرداختی را در بین شرکت های بیمه داشته است .

بعد از این شرکت بیمه ایران که بیش از ۳۰ درصد از سهم بازار در صنعت بیمه را در اختیار دارد ، شرکت های بیمه آسیا با کمتر از ۲۰هزار میلیارد ریال ، دانا با حدود ۱۵ هزار میلیارد ریال و البرز با ۱۴ هزار میلیارد ریال در رده های دوم تا چهارم قرار دارند .

این آمارها به خوبی نشان می دهد که مدیریت ریسک در کشور باید در دستور کار قرار گرفته و شرکت های بیمه به جای تلاش برای فروش بیمه نامه ، موضوع مدیریت ریسک و تلاش برای کاستن از تعداد خسارت های پرداختی را جدی بگیرند .