اقدامات فریبکارانه برای دریافت دیه از شرکت های بیمه

سال 95حدود هزارو یازده نفر برای دریافت دیه اقدام به خود زنی ، تصادف ساختگی وحتی اره کردن استخوان ترقوه خود کرده اند که این آمار نسبت به سال گذشته 14درصد افزایش داشته است .

مدیرکل پزشکی قانونی استان خراسان با اعلام اینکه افراد برای دریافت دیه از بیمه ها اقدام به خودزنی، صحنه سازی تصادف وحتی شکستن دست وپای خودبه صورت عمد می کنند .

وی اضافه کرد : این افراد با زدن اسپری یا تزریق مواد بی‌حس کننده ، دست یا پای خود را بی‌حس کرده و سپس اقدام به شکستن استخوان خود می کنند تا دیه دریافت کنند .

وی تصریح کرد : چندی پیش موردی داشتیم که برای دریافت دیه اقدام به خود زنی کرده وپس از بی حس کردن محل مورد نظر استخوان ترقوه کتف خود را با اره بریده بود .

وی بابیان این که برخی برای دریافت دیه اقدام به خود زنی به اشکال مختلف می کنند ، اظهارکرد : مواردی نیزداشته ایم که برای دریافت دیه با قیچی آهن بر دندان های خود را بریده اند یا ابتدا پوست خود را بی حس کرده و با کشیدن خود روی زمین پوست خود را کنده وسپس با موتور خود را به عمد به لاستیک خودروها برای دریافت دیه کوبیده اند .

مدیرکل پزشکی قانونی استان گفت : برخی نیز از طریق خودزنی کلاهبرداری می کنند که نمونه آن فردی بود که از داوطلبان خودزنی وکالت می گرفت و مبلغ یک میلیون تومان به آن ها می پرداخت و پس از آن که آن افراد خود را به عمد زیر خودروها می انداختند با وکالتی که گرفته بود ، نسبت به دریافت دیه اقدام می کرد که متاسفانه یکی از افراد داوطلب خودزنی دریک تصادف به همین شکل کشته شد .

وی با بیان اینکه حتی گروه هایی را داشته ایم که قبل از سوار شدن به خودرو صورت و بدن خود را زخمی  کرده وسپس اقدام به انداختن خودرو در دره یا تصادف ساختگی می کرده اند و از این راه دیه های سنگینی می گرفتند ، اما خوشبختانه اکنون با توجه به این موارد ، بررسی های دقیق تری انجام می شود تا جلوی این سوءاستفاده ها گرفته شود .