انتقاد از مدیریت ریسک شرکت های بیمه‌

رئیس کل بیمه مرکزی از عملکرد شرکت های بیمه انتقاد کرد و گفت: سرمایه گذاری در صنعت بیمه معادل فروش نیمی از بیمه نامه های یکسال هم نیست و ۲۸ هزار میلیارد تومان درآمد سالانه فروش بیمه نامه ها دود می شود و به هوا می رود .

رئیس کل بیمه مرکزی با اعلام اینکه می خواهیم ساختارهای صنعت بیمه به درستی اصلاح شود از روش های هیأتی خارج و کار تخصصی و حرفه ای کنیم و کارشناس تربیت کنیم، در حال حاضر دیگر نمی توان صنعت بیمه را مانند دو دهه قبل اداره کرد .

رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به اینکه صنعت بیمه اکنون با  مخاطرات زیادی روبرو است و با اطلاعات کم نمی توان آن را اداره کرد، افزود: تصدی مسئولیت ها باید روند درستی داشته باشد و فعالیت انجمن حرفه ای  بیمه در این رابطه می تواند مؤثر باشد .

همتی افزود:ما چالش ها و فرصت هایی در صنعت بیمه داریم و چیزهایی نیستند که فقط با حضور مدیران بیمه مرکزی و در اتاق دربسته حل شود. همه باید دست به دست دهیم و با نظرات کارشناسی کار را پیش ببریم .

وی یکی از مباحث مهم صنعت بیمه را حاکمیت شرکتی عنوان کرد و افزود: فکر نمی کنم کسی در این باره نظر مخالفی داشته باشد، اجرا و سیاست گذاری در شرکت های بیمه در هم آمیخته است و این برای ما بد است که شرکت بیمه مدیریت ریسک نداشته باشد . من فکر نمی کنم در حال حاضر بسیاری از شرکت های بیمه ما مدیریت تبلیغ داشته باشند .

رئیس کل بیمه مرکزی در ادامه از وضعیت نرخ گذاری و تعرفه های صنعت بیمه انتقاد کرد و گفت: خیلی بد است که من هر روز مصاحبه کنم و بگویم که شرکت ها باید ریسک را درست تعیین و نرخ فنی را رعایت کنند . همه روزه باید بحث کنیم که این رعایت کن، آن را نکن، خود را جای سهامداران خصوصی شرکت ها بگذاریم و هر بیمه نامه ای که می فروشیم ببینیم چقدر سهم ما و چقدر سهم خسارت بیمه گذار است . اگر به این نقطه رسیدیم می توانیم بگوییم که کار حرفه ای کرده ایم .

همتی با اشاره به اینکه در مذاکره با یک شرکت خارجی این شرکت حاضر نشد پوشش ریسک آتش سوزی ما را به دلیل نرخ های بسیار پایین و غیرفنی بپذیرد، افزود: انجمن حرفه ای صنعت بیمه در جهت رفع اشکالات و این مسیرها حرکت کند .

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: سال 73  حق بیمه ما 37 میلیارد تومان بود و الان به 28 هزار میلیارد تومان رسیده اما همه دود می شود و به هوا می رود و اصطلاحاً پس اندازی جمع نمی شود .

همتی  تاکید کرد: من نمی دانم شرکت های بیمه چه اصراری دارند مدیریت ریسک نداشته باشند و خسارت بی ضابطه پرداخت کنند . صنعت هیچ ذخیره ای ندارد و کل سرمایه گذاری ما معادل نصف حق بیمه های یکسال هم نیست .

وی بار دیگر بر فعالیت رشته  بیمه عمر در قالب شرک ‌های مستقل تأکید کرد و افزود: اصلاح آئین نامه ها در دستور کار است و تلاش داریم ترتیبی اتخاذ شود که که اشخاص حقوقی بتوانند تا 20 درصد در شرکت های بیمه سهم داشته باشند .

رئیس کل بیمه مرکزی همچنین در واکنش به انتقادات مطرح در خصوص پوشش  بیمه های اتکایی توسط بیمه مرکزی اظهار داشت: من می دانم در همه دنیا مقام ناظر کار بیمه اتکایی نمی کنداشکال این است سیاست ‌ها در جای دیگری گذاشته شده و ما در برابر عمل انجام شده قرار می گیریم .

وی افزود: ما با جدایی اتکایی از بیمه مرکزی موافق هستیم ولی باید ساز و کار آن مشخص شود و از انجمن حرفه ای صنعت بیمه می خواهیم در بررسی آثار آن به ما کمک کند .

رئیس کل بیمه مرکزی اعلام آمادگی کرد با همکاری انجمن و پژوهشگده بیمه دوره های حرفه ای برای مدیران برگزار شود .