بيمه اتومبيل سودآورترين بيمه ايران

بيمه وسايل نقليه موتوري در ايران با رشد نزديك به 30 درصد همچنان پرسودترين نوع بيمه در اين كشور است .

بيمه اتومبيل در ايران با رشد تقريبي 28.8 درصد و كسب حق بيمه كل 109.4 تريليون ريالي (2.9 ميليارد دلار) همچنان به عنوان منبع اصلي درآمد شركت هاي بيمه در اين كشور شناخته مي شود .

طبق گزارش هاي منتشر شده ، ميزان كل حق بيمه‌ ها در بازار بيمه ايران در سال گذشته با رشد 39.5 درصدي به 277.2 تريليون ريال رسيده است . بر اساس اين گزارش ، صنعت بيمه ايران به طور كل تا پايان سال مالي در ايران كه در ماه مارس گذشته به اتمام رسيد ، در قياس همين بازه زماني در سال پيش از آن، 22.5 درصد رشد داشته است .

بر اساس گزارش بيمه مركزي ايران ، پس از بيمه اتومبيل ، دو بيمه درمان و بیمه عمر بيشترين حق بيمه را كسب كرده اند . اين دو نوع از بيمه در بازار اين كشور به ترتيب 65.2 و 37.1 تريليون ريال حق بيمه كسب كرده اند كه در مقايسه با سال پيش از آن رشد 23.5 درصدي و 13.4 درصدي داشته است .

همچنين ميزان خسارت هاي پرداخت شده توسط كل شركت هاي بيمه در ايران در طول سال گذشته تا ماه مارس، 180.2 تريليون ريال بوده است كه به طور سالانه رشد 24.8 درصدي را تجربه كرده است .

در اين ميان بيمه اتومبيل با پرداخت بيش از 78 تريليون ريال خسارت و افزايش 43.4 درصدي در ميزان خسارت هاي بيمه اي پرداخت شده ، بيشترين سهم را در اين زمينه داشته است . در بخش بيمه تجاري درمان نيز در اين بازه زماني 55.3 تريليون ريال خسارت پرداخت شده كه اين ميزان با 30.7 درصد كل خسارت ها برابري مي كند .

براساس اين گزارش ، بالاترين ضريب خسارت در اين كشور به بيمه نامه هاي درمان با 84.87 درصد تعلق دارد و بيمه نامه هاي بدنه و شخص ثالث اتومبيل به ترتيب 71.98 و 71.44 ضريب خسارت ، در جايگاه دوم و سوم اين فهرست قرار گرفته اند . ميانگين ضريب خسارت ها در بازار بيمه ايران 65 درصد بوده است كه نشان از رشد مستقيم خسارت ها دارد .

در انتهاي اين گزارش آمده است ، بيمه عمر با 36.6 درصد رشد در حق بيمه ها شاهد درآمد 37.1 تريليون ريالي بوده است ، اين عملكرد نشان دهنده آن است كه اين بازار 13.4 درصد از كل حق بيمه ها را به خود اختصاص داده است . از همين رو بيمه مركزي ايران به شركت هاي فعال در اين كشور توصيه مي كند كه در اين بخش از بيمه بيشتر از گذشته سرمايه گذاري كنند .