بیمه نامه نفتکش ایرانی موسوم به سانچی متعلق به یک شرکت بیمه نروژی و شرکت‌ های

رئیس کل بیمه مرکزی در مورد پوشش بیمه نفتکش سانحه ‌دیده ایران در آب‌های چین گفت : این نفتکش تحت مدیریت شرکت ملی نفتکش ایران و به ارزش ۳۲ میلیون دلار بوده است .

وی افزود : محموله نفتکش میعانات گازی و نوع قرارداد FOB بوده است ، یعنی خریدار محموله را روی عرشه  تحویل گرفته است . بر این اساس به احتمال قوی مسئولیت محموله برعهده خریدار کره‌ای است .

همتی در مورد جزئیات پوشش بیمه نفتکش ایرانی گفت : ۳۰ درصد بیمه ‌نامه توسط شرکت ‌های بیمه داخلی پوشش داده شده است که ۲۰ درصد از سوی بیمه البرز و ۱۰ درصد از سوی بیمه ملت است . از این ۳۰ درصد نیز ۵۰ درصد بیمه ‌نامه ‌های فوق نزد بیمه مرکزی پوشش بیمه اتکایی داشته است .

رئیس کل بیمه مرکزی اضافه کرد : ۷۰ درصد پوشش بیمه‌نامه این نفتکش نیز متعلق به یک شرکت بیمه نروژی است .

وی تصریح کرد : همچنین مسئولیت پوشش بیمه فوت و نقص عضو خدمه کشتی و همچنین آلودگی احتمالی دریا با P&I کلوپ بین‌المللی است .

رئیس کل بیمه مرکزی بر این اساس تصریح کرد : در صورتی‌ که این نفتکش خسارت کامل ببیند و به‌ عبارتی ‌Total loss باشد ، پرداخت حدود ۱۰ میلیون دلار از خسارت بر عهده شرکت‌های بیمه ایرانی خواهد بود که از این رقم حدود ۵ میلیون دلار سهم دو شرکت بیمه البرز و ملت و حدود ۵ میلیون دلار سهم بیمه مرکزی خواهد بود .