تشکیل مجتمع های قضایی تصادفات رانندگی و امور بیمه ای

مدیرکل پیشگیری های قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در نشست مشترک معاون اجتماعی قوه قضاییه ، رییس بیمه مرکزی و اعضای سندیکای بیمه گران گفت : تشکیل مجتمع قضایی تصادفات رانندگی وامور بیمه ای علاوه بر افزایش سرعت خدمت رسانی به بیمه گذاران موجب اعتماد مردم به قوه قضاییه و صنعت بیمه خواهد شد .

وی افزود : حجم روز افزون وسایل نقلیه در شهرهای بزرگ ، کثرت وقوع تصادفات و ورود پرونده های مربوطه به آنها در مراجع قضایی ، آثار زیان بار و خسارات ناشی از جرایم و تخلفات رانندگی ، عدم استقرار نهادهای مرتبط با موضوع در کنار واحد های قضایی رسیدگی کننده ، محدود سازی و ترمیم سریع آلام و درد های مالی ، جانی و روحی مردم و حجم روزافزون وسایل نقلیه در شهرهای بزرگ از جمله ضرورت های تشکیل مجتمع قضایی تصادفات رانندگی و امور بیمه ای است .

وی بیان کرد : تسریع در رسیدگی ، ایجاد وحدت رویه در آراء ،  جلوگیری از سردرگمی مراجعین ، پیشگیری از جرائم و تخلفات  رانندگی ، پیشگیری از جرائم جعل ، تبانی و … علیه شرکت های بیمه ، استفاده از تمامی ظرفیت نهاد های مرتبط ، حفظ حقوق و تکریم شأن بیمه گذارا ن ، رسیدگی تخصصی به جرایم و تخلفات رانندگی ، متمرکز شدن پرونده به منظور سهولت رسیدگی ، حضور نماینده شرکت بیمه در جلسات رسیدگی و آموزش دقیق قضات رسیدگی کننده به پرونده های مطروحه در مجتمع از جمله اهداف شکل گیری این مجتمع است .

رییس کل بیمه مرکزی ایران هم در این نشست با اشاره به اینکه 20 درصد سوانح غیر واقعی و ساختگی هستند گفت : در چند ماه اخیر تصادفات کمتر شده اما تعداد فوتی ها و شدت خسارات کاهش نیافته است .

وی افزود افزایش نرخ دیه مساوی است با افزایش نرخ بیمه نامه که این مساله موجب فرار بیمه ای خواهد شد .

در پایان نشست تصمیم گرفته شد کارگروهی مشترک تشکیل و چگونگی راه اندازی این مجتمع ها تدوین شود .

اولین مجتمع قضایی تصادفات رانندگی و امور بیمه ای در سال 1392 در استان خوزستان راه اندازی شده است .

جهت صدور بیمه نامه خود با نمایندگی 6027 بیمه ایران با تلفن 26404205 و 26404206 تماس حاصل نمایید .