دیه مرد و زن در تصادف ‌های غیرفوتی برابر شد

عضو معاون دیوان عالی کشور رای هیئت عمومی دیوان را در موضوع دیه مرد و زن در تصادف ‌های غیرفوتی برابر اعلام کرد .

وی گفت : پس از مذاکرات قضات دیوان عالی کشور ، با اکثریت قاطع این تصمیم گرفته شد که نه تنها در مورد صدماتی که منتهی به مرگ می‌شود باید این برابری دیه زن و مرد رعایت شود ، بلکه درباره سایر صدمات هم باید این برابری رعایت و دیه زن هم جبران شود ، یعنی برابری به میزان دیه مرد جبران شود و این حکم الزام آور است و دادگاه‌ها در موارد مشابه باید به همین نحو عمل کنند و بیمه ‌ها هم باید مطابق آن عمل کرده و دیه را پرداخت کنند .

وی افزود : در میان دادگاه‌ها اختلاف نظر بود که وقتی یک زن در تصادف یا سایر موارد دچار صدماتی می‌شود که منتهی به فوت او نمی‌شود، آیا نصف موضوع برابری دیه مرد و زن هم باید جبران شود یا این جبران فقط درخصوص مواردی است که منجر به فوت می‌شود؟  بر همین اساس اختلاف دیدگاه وجود داشت و دادگاه‌ ها اختلاف نظر داشتند و برخی دادگاه ‌ها این موضوع را صرفا درباره فوت و قتل غیرعمد می‌دانستند ، اما برخی دادگاه ‌ها صدمات را هم مدنظر قرار می‌دادند .