راننده محور شدن بیمه شخص ثالث از ابتدای سال آینده

رئیس کل بیمه مرکزی درباره طرح راننده محور شدن بیمه شخص ثالث گفت : مقدمات این طرح در حال انجام است و از ابتدای سال آینده اجرایی می‌شود . رئیس کل بیمه مرکزی افزود : براساس این طرح ، مقدار حق بیمه شخص ثالث بر اساس سابقه افراد در نوع رانندگی و رعایت قوانین تعیین می‌شود .

وی اعلام کرد : در این زمینه اطلاعات شخصی ، شغلی ، سابقه و سن افراد را با همکاری دستگاه ‌هایی مانند نیروی انتظامی استعلام می‌کنیم و رانندگانی که قوانین را بهتر رعایت می‌کنند و رانندگی بهتری دارند از تخفیف بیشتری در حق بیمه برخوردار خواهند بود که این تخفیف می‌تواند تا ۵۰ درصد باشد . رئیس کل بیمه مرکزی تصریح کرد : در مقابل کسانی که رانندگی پرخطر دارند باید حق بیمه بالاتری را پرداخت کنند .

وی افزود : صنعت بیمه از اجرای این طرح منافعی نخواهد داشت ، اما این کار به عدالت نزدیک‌ تر است و به کاهش تصادفات و رعایت قوانین رانندگی کمک خواهد کرد. وی با بیان اینکه برخی خودرو‌ ها ممکن است چند راننده داشته باشد ، گفت : این موضوع نیز در نظر گرفته خواهد شد و براساس خود اظهاری افراد درباره هر خودرو ، میزان بیمه شخص ثالث آن خودرو مشخص خواهد شد .