طرح كشيك نوروزي سال 96 بیمه ایران در سراسر کشور

طرح سراسري كشيك نوروزي سال 96 بیمه ایران با هدف خدمات رساني مطلوب به مسافران  نوروزي و  بيمه گذاران در تعطیلات رسمی قبل و بعد از عید امسال درکشور به اجرا گذاشته می شود .

بنا بر اطلاعیه شرکت بیمه ایران ، طرح كشيك نوروزي در روز 29 اسفند 95 و روزهای 1 ، 2 ، 3 و نیز 11 و 12 فروردین 96 اجرا خواهد شد .

این گزارش حاکیست ، طرح مذکور در روزهای یاد شده و از ساعت 8 تا 13و در رشته بيمه اتومبیل (خسارت ) برگزار خواهد شد .

طرح سراسري كشيك نوروزي در واحدهای پرداخت خسارت شرکت بیمه ایران در مراکز استان و شعب تخصصی پرداخت خسارت تهران بزرگ به مورد اجرا گذاشته می شود .

  خسارت سیار

همچنین واحدهای پرداخت خسارت سیار بیمه ایران در مناطق مختلف تهران و همچنین مبادی ورودی و خروجی تهران با هماهنگی پلیس راهور مستقر شده و مطابق زمان بندی از ساعت 8 صبح لغایت 14 در تعطیلات نوروز، خدمات مورد نیاز بیمه گذاران را ارائه خواهند کرد .

بنا به این گزارش ، بیمه گذاران بیمه ایران علاوه بر ساعات اداری در روزهای کاری عادی ، در صورت بروز حادثه در روزهای تعطیلات رسمی نوروز می توانند در ساعات اعلام شده ، در شهرستان ها به واحدهای پرداخت خسارت «مراکز استان» و در تهران به شعب تخصصی پرداخت خسارت تهران بزرگ به شرح زیر مراجعه نمایند:

 فهرست شعب تخصصی پرداخت خسارت تهران بزرگ

 مرکزخسارت سیار : خیابان سعدی شمالی – جنب بیمارستان امیراعلم – خیابان تقوی پ 4  تلفن: 09668

 مجتمع فاطمي : :خیابان فاطمي – مقابل وزارت کشور –  تلفن : 5-88973323

 شعبه ممتاز شرق :  بعدازسه راه تهرانپارس -کیلومتریک جاده آبعلی پ 1486   تلفن : 6-77883184

 شعبه ممتاز غرب : کيلومتر 14 جاده مخصوص کرج – بعد از ايران خودرو – جنب بانک تجارت –  تلفن : 5 -44195831

 شعبه بعثت : بزرگراه بعثت – روبروي پارک خزانه . تلفن : 4-55302912