فروش محصولات بیمه ای در قالب استارتاپ ها مورد تایید بیمه مرکزی نیست

رییس کل بیمه مرکزی در مورد بازاریابی برخط (آنلاین) محصولات بیمه‌ای گفت : بر اساس ماده 66 قانون تاسیس بیمه ‌مرکزی ایران و بیمه‌گری ، عرضه بیمه فقط توسط موسسه های بیمه ، کارگزاران و نمایندگان بیمه مجاز است که تغییری در این قانون و سیاست‌های بیمه‌مرکزی صورت نگرفته است .

همتی اضافه کرد : بازاریابان اعم از اینترنتی و غیراینترنتی حق فروش محصولات بیمه را نداشته و فقط در امر بازاریابی برای موسسه های بیمه ، کارگزاران و نمایندگان بیمه می‌توانند فعالیت کنند اما با توجه به تحولاتی که در امر فروش اینترنتی محصولات مختلف و از جمله خدمات بیمه‌ ای ایجاد شده ، ضروری است شرکت های بیمه نسبت به ایجاد زیرساخت لازم برای گسترش شیوه فروش اینترنتی و برخط محصولات بیمه‌ ای برای نمایندگان خود و کارگزاران بیمه همکار اقدام کنند .

وی تاکید کرد عرضه انواع بیمه توسط شرکت های آی.تی معروف به استارت آپ ‌ها مورد تایید بیمه‌ مرکزی نیست و مسوولیت تخطی از این ضابطه بر عهده نماینده بیمه همکار و شرکت بیمه متبوع آن خواهد بود .