قانون بیمه خودروهای نامتعارف

طبق قانون جدید بیمه شخص ثالث ، خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از 50 درصد دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام در آن سال باشد و خودرویی که قیمت آن بیشتر از این حد باشد، نامتعارف تلقی می شود .

قبل از تصویب قانون جدید بیمه شخص ثالث در سال ۱۳۹۵،  قانونگذار حد مشخصی برای مسئولیت مقصر حادثه رانندگی جهت پرداخت خسارت مالی وارده به خودرو زیان دیده تعیین نکرده بود و اگر یک خودرو لوکس چند میلیاردی دچار  خسارت می شد ، امکان پرداخت کامل خسارت وجود داشت . اما در قانون جدید بیمه شخص ثالث ،  خودروها بر اساس معیار قیمت به دو نوع متعارف و نامتعارف تفکیک  و برای جبران خسارت مالی خودروهای نامتعارف حد تعیین شد ، به طوری که خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از ۵۰ درصد دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام در آن سال باشد و خودرویی که قیمت آن بیشتر از این حد باشد نامتعارف تلقی می شود .

بر این اساس قوه قضائیه نرخ دیه در سال ۱۴۰۲ را  ۹۰۰ .میلیون تومان اعلام کرد که این رقم در ماه‌های حرام به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد . بنابراین در سال جاری رقم ۶۰۰ میلیون تومان معیار شناسایی خودروها در پرداخت خسارت قرار می‌گیرد و خودروهای تا این سقف متعارف و بالاتر از آن نامتعارف خواهند بود . در این شرایط اگر یک خودروی متعارف که قیمت آن در سال جاری حداکثر ۶۰۰ میلیون است در یک حادثه رانندگی دچار خسارت مالی شود ، میزان خسارت به هر اندازه ای که باشد باید توسط مقصر حادثه جبران شود و هیچ محدودیتی برای پرداخت خسارت وجود ندارد .

اما برای خودروهای غیرمتعارف و بالای ۶۰۰ میلیون تومان ، با توجه به اینکه از نظر قانونگذار خودرو لوکس (نامتعارف) است ، مقصر حادثه فقط خسارت را تا حد قیمت خودرو ۶۰۰ میلیون تومان مسئول بوده و پرداخت خسارت بیش از این مبلغ بر عهده مقصر و به تبع آن بر عهده بیمه گر نیز نخواهد بود . درواقع اگر تصادفی پیش آمد و خودرو نامتعارف بود ، بیمه خسارتی بر اساس قیمت خودروی متعارف برای خودروی نامتعارف پرداخت می‌کند . مگر اینکه مالک خودروی نامتعارف دارای بیمه بدنه  باشد ، در این شرایط می‌تواند از طریق  بیمه بدنه خسارت خودرو خود را جبران کند .

جهت صدور بیمه نامه خود در اسرع وقت با شماره تلفن 26404205 و 26404206 نمایندگی 6027 بیمه ایران تماس حاصل نمایید .