نرخ دیه برای سال 97 تعیین شد

رییس قوه قضائیه در بخشنامه ای به واحدهای قضایی و دادسراهای کشور نوشته است : در اجرای ماده 549 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با توجه به بررسی های بعمل آمده قیمت دیه کامله در ماه های غیرحرام از ابتدای سال 1397 مبلغ دو میلیارد و سیصد و ده میلیون ریال تعیین می گردد .

برهمین اساس نرخ دیه در ماه‌های حرام نیز  308 میلیون تومان تعیین گردیده است .

با توجه به نرخ دیه سال 96 دیه در سال 97 افزایش ده درصدی داشته است .