پرداخت خسارت بدون کروکی تا سقف 7 میلیون تومان

رانندگان در صورت تصادف خسارتی تا سقف مالی ۷ میلیون تومان بدون گزارش و کروکی پلیس به شرکت بیمه مقصر مراجعه و خسارت دریافت کنند .

رئیس پلیس راهور استان کرمانشاه اظهار کرد ، برابر پرداخت خسارت بدون کروکی تا سقف ۷ میلیون تومان ماده ۴۰ قانون بیمه ، شرکت‌های بیمه مکلفند خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی را در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیان دیده در زمان هایی که دارای بیمه نامه شخص ثالث معتبر بوده و بین طرفین حادثه در باب تقصیر اختلافی وجود نداشته باشد ، حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده ۸ قانون بیمه ، (۵ / ۲ درصد تعهدات جانی شخص ثالث) بدون حضور و اخذ گزارش پلیس (کروکی) پرداخت کنند .

وی افزود : در توضیح ماده ۸۹ آیین نامه راهور رانندگانی که دچار تصادف از نوع خسارتی در سطح معابر شهری می‌شوند مکلفند که سریعاً خودروهای تصادفی را به کنار خیابان هدایت و جهت اخذ خسارت به بیمه مربوطه مراجعه کنند .

این مقام انتظامی متذکر شد ، در صورت عدم هدایت خودرو به سمت راست راه ، برابر جدول جرایم و تخلفات رانندگی مبلغ سی هزار تومان اعمال قانون خواهند شد .