پول های اضافه ای که در بیمه شخص ثالث از جیب بیمه گذار می رود

بیمه شخص ثالث بیمه اجباری در ایران و بسیاری دیگر از کشورهاست که تامین این پوشش بیمه ای برای هر شهروندی ضرورت دارد اما انچه که این روزها محل مناقشه است، عوارضی است که به صورت تحمیلی بر شرکت بیمه و در نهایت بر جیب بیمه گزار تحمیل می شود .

در حال حاضر از محل حق بیمه شخص ثالث بنابر قانون 10 درصد به وزارت بهداشت و 5 درصد به نیروی انتظامی تعلق می گیرد ضمن اینکه 9 درصد مالیات برارزش افزوده نیز در نهایت از جیب بیمه گذار کسر می گردد .

به نظر می‌رسد که این رویه در ایران با اخذ مالیات بر ارزش افزوده بر عکس است ، چرا که وقتی ما ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از بیمه‌گذار دریافت می‌کنیم در واقع هزینه‌های بیمه را برای او افزایش می‌دهیم و این با استراتژی دولت مبنی بر توسعه بیمه‌ ها در تضاد است . گرچه برخی معتقدند که با حذف مالیات بر ارزش افزوده بیمه‌ ها درآمد دولت کاهش می‌یابد ، ولی از سویی بیمه های تجاری نیز بر این نکته تاکید دارند که حذف مالیات بر ارزش افزوده کمک خواهد کرد که افراد تمایل بیشتری برای بیمه شدن داشته باشند .

اما مشکل از جای دیگر شروع می شود انجا که این پرداخت عوارض محل مناقشه وزارت بهداشت و راهداری و نیروی انتظامی با شرکت های بیمه شده است چرا که وزارت بهداشت و نیروی انتظامی معتقدند که بیمه ها به موقع این عوارض قانونی را به ما پرداخت نمی کنند .

این در حالی است که رئیس کل بیمه مرکزی صراحتا تاکید کرده است که در سال گذشته صنعت بیمه ۱۰۵۰ میلیارد تومان عوارض پرداخت و ۷۰۰ میلیارد تومان هم سود به دست آورده است ، در نتیجه زیان‌ده نیست . ولی این حجم از پرداخت عوارض برای صنعت بیمه کمرشکن است .

ضمن اینکه رئیس کل بیمه مرکزی تاکید کرده این عوارض و مالیات در واقع از جیب بیمه گذار خارج می شود .

اما در کنار تمام مناقشاتی که بین بیمه های تجاری و وزارت بهداشت و راهداری مطرح است ، این نکته انتقادی نیز از سوی صنعت بیمه مطرح می شود که طبق آیین نامه های بیمه مرکزی ، وزارت بهداشت و راهداری ملزم هستند که محل هزینه کرد عوارض پرداختی را شفاف سازی کنند اما تا کنون این دو نهاد در این راستا با صنعت بیمه همکاری نداشته اند و ما واقعا نمی دانیم که این عوارض پرداختی واقعا در محل های مورد اشاره در قانون یعنی ایمن سازی راه ها و و مداوای رایگان مصدومین رانندگی و … خرج شده یا خیر؟