چرا بیمه ‌ها نباید مالیات بدهند؟

صنعت بیمه به دلیل کارکرد حمایتی و اطمینان ‌بخشی که برای صنایع و فعالیت ‌های اقتصادی دارد ، حوزه‌ای حساس بوده که هر نوع تصمیم ‌گیری و مقررات‌گذاری در آن باید با احتیاط صورت بگیرد .

در همین راستا یکی از قوانین و مقرراتی که در این حوزه بسیار محل بحث شده ، قانون وضع مالیات بر ارزش افزوده بر صنعت بیمه است . همانطور که می دانیم مالیات بر ارزش افزوده یکی از انواع مالیات ‌های غیرمستقیم است که مصرف کنندگان آن را به همراه بهای خرید کالا یا خدمات پرداخت می‌کنند و فروشنده نیز موظف است مبلغ تعیین شده مالیات دریافتی را به دولت پرداخت کند .

بر این اساس مالیات بر ارزش افزوده بیش از هر چیز مصرف‌کننده و در واقع تقا ضا برای خرید محصول را هدف قرار می دهد . این نوع مالیات اگر در هر حوزه‌ای وضع شود می تواند باعث افزایش قیمت محصولات و در نهایت کاهش تقا ضا شود . در این مورد نیز وضع مالیات بر ارزش افزوده بر صنعت بیمه می‌تواند باعث کاهش تقاضا برای خرید این خدمت ضروری بیمه ای توسط شهروندان شود .

بر اساس آمارهای منتشر شده از وضعیت پوشش بیمه ‌ای در کشور، حدود 9 میلیون خودرو و موتورسیکلت (یک سوم از کل وسایل نقلیه موجود) بدون پوشش بیمه ‌ای شخص ثالث هستند که از این میان حدود هفت میلیون آن مربوط به موتورسیکلت ‌ها و یک میلیون آن نیز خودرو ها هستند .

واقعیت این است که عدم وجود پوشش بیمه ای برای وسایل نقلیه یکی از نواقصی است که می‌تواند پیامد های جبران‌ناپذیری برای صاحبان آنها در پی داشته باشد ، این وضعیت با حذف مالیات بر ارزش افزوده و پایین ‌تر آمدن قیمت بیمه ‌نامه ‌های شخص ثالث تا حدود زیادی برطرف شود .

پیش از این نیز رئیس کل بیمه مرکزی از عزم جدی نهاد ناظر برای حذف مالیات بر ارزش افزوده در حوزه صنعت بیمه و رایزنی‌های مستمر در این باره خبر داده و گفته بود که قوانین و مقررات باید به گونه‌ای تدوین شود که برای توسعه رشته ‌های بیمه به خصوص بیمه ‌های زندگی تهدیدی تلقی نشود .